Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • deniz gezmiş26.03.2008 - 21:51

    Amerikan Emperyalizme ve Rus Revüzyonizmine aynı anda karşı çıkabilmiş Tam bir Kemalist Devrimciydi Ve o yolda Şehit Düştü....

    Ölenler Dövüşerek öldüler Güneşe Gömüldüler vakit yok onların Matemini tutmaya AKIN VAR GÜNEŞE AKIN GÜNEŞİN ZAPTI YAKIN