Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • özlemek29.03.2007 - 06:14

  ...Ve Yine SevDam...Seni ßağıRa ßiLsem Seni...DipsiZ KuyuLaRa...Akan YıLdıza...ßiR KißRit ÇöpüNe VaRana...OkyanuSun En ıSSız DaLgaSına DüşMüş ßir KißRit ÇöPüNe...YitiRmiş TıLsıMını iLk SevmeLeRin...YitiRmiş ÖpücükLeRi...Payı Yok Apansız İnen AkşamDan...ßir Kadeh ßir CigaRa DaLıp GideNe...Seni AnLataßiLsem Seni...YokLuğun Cehenemin ÖßüR AdıdıR...ÜşüyoRum KapaMa GözLeRiNi.. HaSRet GüLtekin / DağLaR Atamadım SevDamı... ßuDa ßir ZamanLaR ÇıLdıRasıYa Sevdiğim O GüzeL iNsana GeLsin...

 • devrim25.12.2006 - 01:05

  YaptıkLarımızın bir suç oLduğunu idda eden insanLarın 'terörist','anarşist','böLücü','vatan haini' edebiyatını yıLLardır her gün,her saat,her vesiLeyLe sabırLa dinLedik.
  Adımızı'vatan haini'ydiLer diye yazsınLar.
  Evet vatan hainiydiLer diye yazsınLar hemDe hiç çekinmeden!
  Anarşi ve terörden mi söz edeceksiniz?
  Düşünmeniz Lazım biraz...
  Katliamları düşün bir. Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da, Elazığ’da, Malatya’da, kahvehanelerde, üniversitelerde, liselerde, meydanlarda olan katliamları, 1 Mayıs 1977’leri, 16 Mart 1978’leri, 24 Aralık 1978’leri düşün. Kimler katledildi, kim katletti? Köylüleri düşün. Bir karış toprağı olmayan, tefecinin-ağanın-jandarmanın elinden kan ağlayan köylüleri. Onların bir karış toprak mücadelesini sopayla, kanla, kurşunla bastırma emri veren jandarma subaylarının maaşlarını bu devlet vermiyor muydu? ? ? Mahalleleri unutma! İşgal altındaki gecekondu mahallelerini, bombalanan, kurşunlanan, gece yarıları basılıp toplanan yoksul emekçi halkın oturduğu mahalleleri. Kim kurşunluyordu bu halkın oturduğu kahveleri? Kimler gece yarıları arama adı altında talan edip onlarca insanı işkence tezgahlarından geçiriyordu?
  Hangi terörden söz ediyorsunuz?
  Şimdide tarhi yargıLamaya kaLkıyorLar.Oysa tarhih yargıLanmaz,yazıLır.Ve tarihi yazanda hep iLeriye doğru hamLe edenLer oLmuştur.Tarhi geriye çevirmek isteyenLerLe.durdurmak isteyenLer birLikte tarihi yargıLamaya kaLktıLar.
  Çünkü dünyaya kara kapLı kitapLarın satır araLarından baktıLar hep.Oyüzden ne tarihi görebiLdiLer.ne dünyayı,neDe Türkiye'yi.

  Biz, bağımsızlık için, ama kendi ellerimizle kazanacağımız ve koruyacağımız bir bağımsızlık için; biz demokrasi için, ama kendi kanımızla, canımızla kuracağımız bir halk demokrasisi için; biz sosyalizm için, ama kendi ellerimizle ürettiklerimizin kendimizce paylaşıldığı, kendi kendimizi yönettiğimiz bir sosyalizm için; evet, işte kısaca bunlar için savaştık, savaşıyoruz.

  Bu amaçlar için mücadele etmenin 'teröristlik' olduğunu iddia edebilmek için, ya cahil, ya da düzenin gönüllü savunucusu olmak gerekir.

  Esas terörü uzakLarda aramayın,aynaya bakarsanız görürsünüz şerefsizLer

 • emekçi25.12.2006 - 00:26

  Emeğinden başka hiç birşeyi oLmayan ve emeğinin karşıLığnı aLabiLmek için mücadeLe veren insanLardır

 • emperyalizm25.12.2006 - 00:20

  Sömürü demek ve kapitaLizmin öz oğLudur emperyaLizm.Çünkü bütün dünyaya egemen oLmak için ne gerek? sömürü(emperyaLizm) onun için kapitaLizm emperyaLizmi doğurmuştur.

 • faşist27.11.2006 - 08:07

  Bir kış günü köydeydim ve o zamanLarDa oLan oLayLar beni baya bi deLirtmişti.AçLıktan köyLere inen aç kurt sürüLeri,diş kirası için tehLike saçan aç kurtLar ve bazı yaşLı ve çaresiz insanLaraDa saLdırmışLardı.Sadece gece değiL gündüzDe geLiyorduLar hayvanLarı yakaLıyor ve parçaLıyorduLar Köyde'ki insanLarDa tabi yaşLı oLdukLarı için eLLerinden birşey geLmiyordu,çaresizLerdi.Bunu fırsat biLen aç kurt sürüLeri başLıyor yoksuL köy haLkını sömürmeye.Ben kafaya koydum bir gece nöbet tutmak için,dedim vurusamDa birtane vururum en azından sinirim geçer :) neyse gece saat 2 ay ışığında,köy evinin üst tarafınDa ağacın dibinde oturdum bekLiyorum :) .İLerden çaLıLıkLardan sesLer geLmeye başLadı ve çaLıLıkLarın içinden çıkan aç bir kurt. GözLeri parLıyordu evet aç bir kurt çaLıLıkLarın arasından çıkmış ve yine köye girmek için yavaş yavaş ve dikkatLi bir şekiLde bana doğru yakLaşıyordu, tabi benden habersiz :) Benim eLimdeDe otomatik var.Aç kurt yakLaşmaya başLadı rengide boz yani boz kurt :)) Renginin boz oLduğunu sonradan öğrendim.Merak etmeyin sonrasınıDa anLatıcam :) Neyse aç ve boz kurt yakLaşınca ben hemen otomatiği aLdım ve benden habersiz oLan aç kurdun kafasından GÜM.GÜM.GÜM ve yere düştü :) doğaLdır zaten vurunca yere düşmesi gerekiyor :) ve yanına gittim aç kurdun baktım bembeyaz karın üstünü kan kapLamış :) Dedim boz kurDa.yaaaa gördünmü boz kurt bu çark hep böyLe dönmez... Evet arkadaşLar demem o ki ...Biz aç kurduz,Biz boz Kurduz...diyen kişiLere tabiki faşist denir :)))) KahroLsun aç kurtLar (faşistLer)