Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Hrant Dink09.10.2007 - 21:22

  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

 • Hrant Dink09.10.2007 - 21:20

  Atam izindeyiz.
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 • imam hatip liseleri18.02.2004 - 23:56

  ne ise yarar bu imam hatip liseleri? ? ?

 • ölüm18.02.2004 - 23:48

  Ölüm


  Ölüm tatlı bir türküdür
  Yanıbaşımda yatar
  Güller açar
  Ve ben hergün ona
  Rastlarım sokaklarda.

  7 Mart 2003- Münih

  İsmail Korkmaz

 • hz.muhammed27.04.2003 - 22:31

  hic kuskusuz cok zeki bir insan.