Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • AKSARAY AĞAÇÖREN KEDERLİ KÖYÜ04.05.2015 - 20:26

  Hicri 1288, Miladi 1871/72 senelerine isabet eden Konya Vilayet Salnamesinin 4. Baskısında Aksaray köyleri sıralanırken 186. Sayfada Kederli köyü de geçiyor.
  Bu sayfada Kederli karyesi 127 nüfus, 17 hane olarak görülüyor. Kaza merkezine uzaklığı ise 9 saat olarak verilmiş.

 • şereflikoçhisar26.10.2006 - 15:50

  Şereflikoçhisar...
  Aslında bu isim üç kelimeden ibaret.
  Birincisi, 'Şerefli' vasfı. Bu vasfın Şerefli aşiretinden dolayı verildiği, veya Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında kahramanlıklar gösterdiği ve çok şehit verdiği için verilmiş bir ünvan olduğu söyleniyor.
  İkincisi 'Koç'. Bunun bildiğimiz koçla bir ilgisi yok. Farsça 'koş' yani çift kelimesinden geliyor.
  Üçüncüsü ise 'Hisar'. Bu da şehrin doğusundaki tepelerde eskiden var olan kalelerden geliyor.
  Yani 'Koçhisar', İki kale manasına geliyor.
  Kaynak: Abideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi. İ. Hakkı Konyalı