Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • Mahmut Ustaosmanoğlu08.08.2006 - 04:04

  Muhyissünne ved din
  Nasıruddin vel müslimin
  Halifetü Rasuli Rabbil Alemin
  Rahmetün lil Alemin
  Fakihün fid Din
  Arif billah Muhibbillah
  Kamiul bid'ah
  Mürşidün Muallimun
  İmamun Müceddidun

 • Mahmut Ustaosmanoğlu08.08.2006 - 03:52

  Asrın MÜCEDDİT VE İMAM ' ı

  'Müceddit' dini yeniden asıl formuna kavuşturan tabiri diyerle Hz.Rasulullah'ın* Sünnetini \ yolunu ihya eden demektir.

  İmam-ı Mahmud ihyanın en mükemmelini elhamdülillah en zor zamanda en zor koşullar altında kitle hareketi ile gerçekleştirmiştir.

  Bundan sonra her müslümanın görevi İmam 'a tabi olmak ve bu ihya hareketini yaymak ve bir sonraki kuşağa ulaştırmaktır.

  *Ona sınırsız Salat ve Selam olsun.