Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • AATUHK14.12.2006 - 15:18

    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanun'un kısaltması kanun kamu alacaklarının nasıl tahsil edileceğine ilşkin usul hükümleri içermektedir

  • yemliha11.12.2006 - 13:17

    Yemliha halk arasında yedi uyurlar olarak bilinen ashab-ı kehf(mağara arkadaşları) ' den birisidir.rivayete göre zalim hükümdarın elinden kaçan yedi genç yeni gelecek peygamberi bulma ümidiyle yola çıkarlar ancak hükümdar ve askerleri onları kovalamaktadır.bunun üzerine bir mağaraya sığınırlar ve farkında olmadan üçyüz dokuz yıl uyurlar.... hikayeyi biliyorum bilmediğim ise yemliha'nın kelime anlamı. cevabı olan var mı?