Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Bir Garip Yolcu
Bir Garip Yolcu

LÜTFEN:ALLAH(CC) IN EMRİNDEN,RESULULLAHIN SÜNNETİNDEN DEVLETİNİZİN YASALARINDAN AYRILMAYIN.NECATE ERESİNİZ

 • namaz03.05.2009 - 00:36

  NAMAZ

  Dua, hayırla dua; müslümanların yaptıkları, bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türü. Arapçası 'salat' olup, çoğulu 'salavat'tır. Namaz, tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbih, ta'zîm ve şükrün ifadesidir.
  Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlerde beş vakit namaz yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsra) gecesinde farz kılınmıştır. Enes b. Malik'ten rivayete göre özet olarak şöyle demiştir:
  'Hz. Peygamber (s.a.s) 'e İsrâ gecesi, namaz elli vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakte düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi: Ey Muhammed, şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, elli vakit namazın karşılığıdır' (Buhari, Salat, 76, Enbiya, 5; Müslim, İman, 263; Ahmed b. Hanbel, V.122,143) . Her güzel amele on katı ecir verileceği şu ayetle sabittir: 'Kim bir iyilik yaparsa, ona bunun on katı ecir vardır' (el-Enam, 6/160; ayrıca bk. en-Neml, 27/89; el-Kasas, 28/84) . Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Hz. Peygamber'in ibadet tarzı Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarını düşünmek, Allah'ın yüceliğini tefekkür etmek şeklinde idi. Sabah ve akşam ikişer rekat halinde namaz kıldığı da nakledilir. Daha önceki ümmetlerin de namaz ibadeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de Lokman aleyhisselamın oğluna namazı emretmesi (Lokman, 31/17) , Hz. İbrahim'in Hicaz'ın güvenliği için dua ederken namazdan söz etmesi (İbrahim, 14/37) , Yüce Allah'ın, Tur dağında ilk vahiy sırasında Hz. Musa'dan namaz kılmasını istemesi (Taha, 20/14) örnek verilebilir.
  İslamda namazın meşruluğu Kitap, Sünnet ve icma'ya dayanır.
  Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde; namazı kılınız ve zekatı veriniz' buyurulur. 'Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin' (el-Bakara, 2/238) . 'Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır' (en-Nisa,4/103) .
  'Oysa onlar, tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emr olunmuşlardır, işte doğru din budur' (el-Beyyine, 98/5) . 'Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. O, sizin mevlanızdır. O, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır' (el-Hacc, 22/78) . Sünnetten delil; Bu konuda rivayet edilmiş çok sayıda hadis vardır. Bu hadislerden bazıları şunlardır: 'İbn Ömer (r,a) 'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: 'İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır' (Buharî, İman,1, 2; Müslim, İman, 19-22) . Hz. Peygamber (s.a.s) , Muaz b. Cebel (r.a) 'i Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurmuştur: 'Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları ilk önce Allah'a kulluk etmeğe çağır. Allah'ı tanırlarsa, Allah'ın onlara gecede ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Namazı kılanlarsa; Allahın onlara, zenginlerinden alınıp yoksullara verilmek üzere zekatı farz kıldığını söyle. İtaat ederlerse, bunu onlardan al, insanların mallarının en iyisini alma, mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur' (Buharî, Zekat, 41, 63, Meğazî, 60, Tevhîd, 1; Nesaî, Zekat, 1; Darimî, Zekat, l) .
  Diğer yandan İslam ümmeti, bir gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğu konusunda görüş birliği içindedir.
  Namaz ergenlik çağına gelmiş, akıllı her müslümanın üzerine farzdır. Fakat yedi yaşına gelmiş olan çocuklar da namaz kılmakla emredilir. On yaşına geldikleri halde namaz kılmazlarsa el ile hafifçe dövülebilirler. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını emredin, on yaşına girince bundan dolayı dövün ve o yaşta yataklarını ayırın' (Ebü Davud Salat, 26; Ahmed b. Hanbel, II, 180, 187) . Bir günle gece içinde farz olan namazların sayısı beştir. Yalnızcada, vitir veya bayram namazları vacib hükmündedir. Bir bedevi ile ilgili olarak rivayet edilen şu hadis beş vakit farz namaza delildir: 'Bir gün bir gecede farz olan namazlar beştir ' Bedevî; 'Benim üzerimde bundan başka bir borç var mıdır? ' diye sorunca, Allah'ın Resulü şöyle cevap vermiştir: 'Hayır kendiliğinden nafile olarak kılarsan bu müstesnadır'. Bunun üzerine bedevî: 'Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, bundan ne fazla ne de eksik yaparım' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurdu: 'Eğer doğru söylüyorsa bu adam kurtulmuştur' (Buharî, İman, 34, Şehadat, 26; Müslim, İman, E.10,15,17,18; Ebû Davûd, Salat, 1) .

 • şükran25.04.2009 - 06:31

  ŞÜKÜRLER OLSUN YÜCEE RABBİMİZ BİZİ TAPTAZE VE YEPYENİ BİR GÜNE SALİMEN KAVUŞTURDU.BELKİ BİR KISMIMIZ ÖĞLEYİ,BİR KISMIMIZ AKŞAMI VE YATSIYI GÖRMEDEN ÖLÜP GİDECEKTİR, BAZILARIMIZ YARIN DOĞACAK GÜNEŞİ GÖREMİYECEKTİR.
  MADEM Kİ YÜCE RABBİMİZ ŞİMDİ YANİ BU YAZIYI BEN YAZARKEN VE SİZ OKURKEN HEMEN TÖVBE EDELİM. İHLASLA ALLAHTAN AF U MAĞFİRET DİLERİM.YAPTIĞIMIZ GÜNAHLARDAN PİŞMAN OLALIM,DALALET VE GAFLET UYKUSUNDAN UYANALIM, İÇTEN AMA HIÇKIRA HIÇKIRA O YÜCE RAHMANA YALVARALIM,YÜCE RESULUN ŞEFAATINI DİLİYELİM.İNŞAALLAH BAKARSIN AF OLUNURUZ.
  HAYDİ ŞİMDİ ELLERİNİ AÇ VE DUA KIBLESİ OLAN YUKARIYA AÇ: ALLAHIM:AĞIZIMLA,DİLİMLE,ELİMLE,AYAĞIMLA GÖZÜMLE VELHASILI TÜM AZALARIMLA, BİLEREK VEYA BİLMEYEREK YAPTIĞIM KELİME İ KÜFÜR VEYA FİİLİ KÜFÜR,GÜNAH İSYAN HATA ŞİRK VE MALAYANI SADIR OLMUŞSA BEN ONLARIN CÜMLESİNE TEVBE ETTİM.PİŞMAN OLDUM, BİR DAHA YAPMAMAYA AZMU CAZMU KASD EYLEDİM,PEYGAMBERLERİN EVVELİ ADEM SAFİYYULLAH,AHİRİ MUHAMMED MUSTAFA(SAV) EFENDİMİZDİR, BU İKİSİ VE BU İKİSİ ARASINDA GELİP GİDEN PEYRAMBERLER HAKTIR CÜMLESİNE İNANIYORUM VE İMAN EDİYORUM,DİLİMLE İKRAR KALBİMLE TASDİK EDİYORUM. AMİN YA ERHAME RAHİMİN