Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • su kirliliği12.06.2007 - 08:51

    En büyük sorunlardan biri de atık pillerdir arkadaşlar. Atık pillerde bulunan kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallar çöplüklerden yeraltı sularına karışmaktadır ve direk kanserojendir. Kullanılmış pillerin toplanması için daha kapsamlı uygulamalar yapılmalı halkımız bilinçlendirilmeli ve pillerin bu iş için ayrılmış kutulara atılmasının sağlanması gerekmektedir.

  • 27 harfli Türkçe kelimeler 23.05.2007 - 13:38

    Türkmenistanlılaştıramadıklarımızdanmıymışsınız.
    47 olacak rekor budur arkadaşlar..