Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • inanç04.05.2006 - 13:45

  İnanç: İnsanların doğru ve gerçek olduğunu düşündükleri bir ideali ya da bir varlığı dünya görüşü olarak gönülden benimsemeleri ve olmazsa olmaz fikriyle kutsallaştırma duyguları.

 • panenteizm10.01.2006 - 16:49

  PANENTEİZM - DİYALEKTİK TASAVVUF
  ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın,evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancı..

  Somut anlamda tanrının bütünleştiği evrenin ve varlıkların, evrim ile diyalektik olarak değiştiği ve geliştiği, gelişimini tamamladıktan sonra dönüşün yine ezeli ve ebedi olan tanrıya olacağı bu geri dönüşte tekamülünü tamamlayan ruhlarında tanrıya kavuşacağına inanılır..

  Platon-Yeni Platoncular-Hegel-Muhyiddin-ibn Arabi-Bruno-White Head-Spinoza-Hartshorne-Hallac-ı Mansur-Mevlana'nı fikirlerinden destek alır..