Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • aşk21.01.2006 - 19:16

    Aşk çağımızın en büyük morfinidir.Üretmenin sorumluluğundan kaçmak isteyen tembel yoz insanların mazeretidir.Kadın erkek ilişkileri insan biyolojisi ve psikolojisi açısından zevkli olması sebebiyleinsanın en kolay içselleştirebileceği olgudur.Bu sebeple toplumlara empoze edilirki yıkımları kolaylaşsın.

  • faşizm12.12.2005 - 06:15

    Şimdi nazizmi bir faşist ideolojidir diye kestirip atmak yalnıştır.Nazizmin asli amacı üstün ırkı belirtmek değil onu yaratmaktır.Üstün ırk aryan ırkıdır söylemi partinin(NSDAP) bir tür propagandasıdır.Nazilerin yahudi düşmanlığına gelince bu konuda Birinci dünya savaşı sonunda asıl yahudilerin almanlara neler yaptığını irdelemek gerekir.sonuç şudur ki komünist ve faşistlerin çatışması bunlara provakatörlük eden ve başlarında sion tarikatının bulunduğu bir çıkar grubunun işine yaramaktadır.Bu gereksiz tartışmaları bırakıp ortak düşman olan siyonizme engel olmak en gerçekçi yöntemdir.