Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tarih27.11.2005 - 02:53

  Tarih gürültü ve şiddetten başka bir şey değildir.

  William Shakespeare

 • Kâtib Çelebi27.11.2005 - 02:41

  Asıl adı Abdullah b. Mustafa'dır.En büyük Osmanlı tarihçilerinden biridir ve en önemli eserleri:
  -Fezleke
  -Takvimül Tevarih
  -Cihannüma
  -Tefetül Kibar ve 20 yıl boyunca kaynak toplayarak hazırladığı Keşfü'l Zünun'dur.

 • vak'anüvis27.11.2005 - 02:08

  Osmanlı Devletinde resmi tarih yazıcılığı müessesesidir.17. yy'da ortaya çıkmış ve devlet adına olayları kaydetmiştir.O döneme kadar şeyhnameciler bu görvei üstlenmişlerdir.