Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • mustafa03.01.2006 - 20:08

    Hz. Peygamberin ismi, temizlenmiş ve saf ve seçilmiş kişi.

  • babanzade ahmet naim03.01.2006 - 20:04

    Ahmed Naim Bey, Darülfünun müderrislerinden, gazeteci ve bir İslam alimi. TBMM'nin kararıyla ve Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla Sahihi Buhari tercümesini yapmak üzere kendisine görev verilmiş, ancak Buhari muhtasarı Tecrid-i Sarih'in 2 cildini tercüme ettikten sonra vefat etmiştir. Kitabın diğer ciltleri, yardımcısı Prof. Kamil Miras tarafından tamamlanmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 51 numaralı yayını olarak Türk Tarih Kurumu matbaasında transkripsiyon kurallarına uygun olarak bastırılmıştır. Ahmed Naim Bey'in pekçek eseri bulunmaktadır. Bir tanesi de İslam'da Davayı Kavmiyet isimli, bir araştırma eseridir.