Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • adalet19.11.2005 - 01:36

    Adalet bir ülkenin temel direğidir.Bu direk sarsıldığı zaman Toplumsal güven sarsılır.Toplumsal güvenin sarsıldığı bir ülkede Kaos olma riski en üst seviyededir.Adalet tarafsız olmak zorundadır.Dini,Dili,Irkı, Milliyeti yani Kökeni ve İnancı ne olursa olsun herkese eşit davranmak zorundadır.Aksi taktirde adaletin doğurduğu adaletsizlik bütün insanlık için bir tehtid bir tehlike ve bir kaos ortaya koyar.

  • Totaliter19.11.2005 - 01:12

    Totaliter, demokrasinin olmadığı ülkelerde yönetimin tek bir koldan idare edilmesi şeklidir.Totaliter bir yönetimin hüküm sürdüğü bir ülkede halkın bırakın verilen kararları red etmesi sorgulaması bile yasaktır.Başta bulunan kişi veya kişilerin vermiş oldukları kararlar halkın hiç bir görüşü ve izni alınmadan uygulamaya sokulur.Yani Totaliter yönetim Demokratik yönetimin zıddı bir yönetim tarzıdır.