Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması
 • erbakan24.01.2005 - 23:16

  EMİN ALPER, SÜLEYMAN KONAK
  HABER YORUM;

  ----------

  BİR ANEKTOD..

  Bosna’nın Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç vefat edeli bir yıl oldu. Gazeteci Ramazan Aydın’ın anlattığı bir anekdotla Aliya’yı bir kez daha analım istedik.

  Savaş sonrası Türkiye ziyaretinde, yemekli bir sohbet toplantısında Aliya anlatıyor:

  “Savaşın en şiddetli olduğu dönemde, Avrupa ve ABD öncülüğünde savaşan taraflara oldukça şiddetli bir şekilde silah ambargosu uygulanıyordu. Eski Yugoslav ordusunun tüm silahlarına sahip olan Sırp ve Hırvatlara zarar vermeyen bu ambargo, sadece elinde ancak çok hafif silahlar bulunan Boşnaklara uygulanıyor gibiydi. Uluslararası ambargo, her türlü savaş araç gerecinin bölgeye girişini engelliyordu ama paranın ve elektronik ortamdaki silah teknolojilerinin giriş çıkışlarını denetim altına alamıyordu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın işareti ile harekete geçen birkaç kişi Almanya’daki Milli Görüş Teşkilatı aracılığı ile bize para yardımı yapıyor, gereken teknolojinin transfer edilmesini sağlıyorlardı. Biz bu teknoloji ve parayla, ülkemizdeki birkaç ağır makine fabrikasını hafif ve orta ağır silah ve mühimmat üretecek tesisler haline getirdik.Çok kısa zaman içinde son derece etkili ve kaliteli silah üretmeye başlamıştık. Çünkü zaten bu işi yapabilecek yetişmiş kalifiye kadrolarımız vardı.Sadece paramız ve teknolojimiz eksikti. Eğer bize bu yardım o zaman yapılmamış olsaydı, BM ve NATO harekete geçinceye kadar biz tüm gücümüzü yitirecek ve Sırplara boyun eğmek zorunda bırakılacaktık. Bize kendi silahlarımızı üretme imkanını sağlayan tüm arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum.”
  ------------
  toplanan parayla bosnada silah fabrikası yapıldığı anlatılsaydı da silah fabrikası anında havaya mı uçurulsaydı.

 • erbakan03.01.2005 - 22:44

  Necmettin ERBAKAN ne yaptı? ne yapmadı?

  Başbakan Erbakan

  Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin ortaklığı ile kurulan 54. Koalisyon Hükümeti, 1 yıl boyunca, aşağıda listesini sunduğumuz çok faydalı hizmetler ifa etti.

  — Tamamen millî kaynaklardan sağladığı ve her biri 10 milyar $ değerinde toplam 30 milyar $'lık 3 adet kaynak paketi hazırlayıp uygulamaya koyarak, elde edilen gelirleri gerekli hizmetlere tahsis etti.

  — Memur maaşlarını yüzde 130 oranında arttırdı.

  — İşçi ücretlerini yüzde 102 oranında yükseltti.

  — Köylünün ürününe, yüzde 312 artışla 136 trilyon TL. ödeme yaptı. % 50 oranında gübre sübvansiyonu yanında bir yıl önce 366 milyon $olan gübre desteğini 629 milyon $'a çıkardı.

  — Esnafa düşük fâizle sağladığı kredi hacmini 57 trilyon TL'den 80 trilyon TL'ye çıkardı.

  — Bütçeden BAĞ-KUR emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar TL. ve işçi emeklilerine de 2.074 milyar TL. destek sağladı.

  — 8036 adet KOBİ'ye ilk defa fon kredi imkânlı teşvik belgesiyle 2.5 trilyon TL. kredi dağıttı.

  — BAĞ-KUR emekli maaşlarında yüzde 300 artış sağladı.

  — Et ithalatına uygulanan % 3'lük fonu % 30'a çıkardı. Daha sonra canlı hayvan ve et ithalatını yasakladı. Benzeri tedbirler alarak krize giren hayvancılığı yeniden canlandırdı.

  — Çayır ve mer'a alanlarının ıslahında 8000 hektar artış sağladı.

  — 7650 hektar olan yem bitkileri alanını 22.000 hektara çıkardı.

  — Enflasyonu % 25'e düşürdü.

  — Eşel-Mobil sisteminin alt yapısını hazırladı ve uygulamaya hazır hale getirdi.

  — Kamu kesimindeki toplu iş sözleşmelerini ilk defa 3 ay içinde ve greve gidilmeksizin çözdü, ücretleri 53 milyon TL'den 107 milyon TL'ye, $ bazında da 655$'dan 993 $'a çıkardı.

  — Tarımsal destekleme payını 38 trilyon TL.den 60 trilyon TL'ye çıkardı. 1997 bütçesi ile, bu desteği 95 trilyon TL. olarak programladı.

  — TMO'nin 48 milyon $ olan hububat alımını 320 milyon $'a çıkardı.

  — FİSKOBİRLİK'in fındık alımında 2 $ fiyat vererek, son 15 yılın en yüksek taban fiyatını uyguladı.

  — Sosyal yardım fonunda toplanan paraların ancak % 11'i yoksullara dağıtılırken, fonda toplanan 60 trilyon TL'nin tamamını, yani % 100'ünü yoksullara dağıttı.

  — 100.000 öğrenciye 1'er milyon TL. burs verilirken 200.000 öğrenciye 4'er milyon TL. burs verdi.

  — Kamu İktisadi Kuruluşları'nın açıkları zarar gösterilerek bütçeden ödenmesi yerine, 'Havuz Sistemi' uygulaması ile KİT'leri kâra geçirdi.

  — İç borçlanmayı önledi.

  — Son elli yılın ilk denk bütçesini kanunlaştırdı.

  — Yüzde 170 olan Hazine borç faizlerini yüzde 80'e indirdi. Repo faizlerini de % 76'dan % 50'ye indirdi.

  — 155 gün olarak tespit edilmiş olan Hazine borçlanma vadelerini 730 güne çıkardı.

  — Döviz rezervinde 1 milyar $ artış sağladı.

  — İç ve dış borç faizlerine giden bütçe imkânlarını yatırıma dönüştüren projeleri yürürlüğe koydu.

  — Acil destekleme programındaki 57 il, 96 ilçe, 52 belde ve 90 köye 3.947.559.000.000.-TL., ayrıca Doğu Anadolu'ya 1 trilyon 13 milyar TL., Güneydoğu Anadolu'ya 1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL. destek verdi.

  — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için 'İcra Programı' hazırladı.

  — 1991 Körfez krizinden beri kapalı tutulan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını açtı.

  — Kuzey Irak sınır ticaretini harekete geçirerek Güneydoğu halkının ekonomik durumunu iyileştirdi.

  — Terör olaylarını Türkiye'nin gündeminden düşürdü.

  — Doğu ve Güneydoğu'da köylere dönüş projesini başlattı.

  — Çekiç Güç'ün görev süresini sona erdirdi.

  — İnsan haklarını iyileştirme yasa tasarılarını kanunlaştırdı.

  — İnsan Hakları ihlâllerinin takibi için bir Devlet Bakanı'nı bu işle görevlendirdi.

  — Yalnız Batı ülkeleri ile değil, Asya ve Afrika ülkeleri ile de yakın ilişkiler geliştirerek ilk defa Türkiye'nin önderliğinde ve dünya çapında bir kuruluş olan D-8'leri gerçekleştirdi.

  Yukarıda sunulan bu hizmetlerine mukabil 54. Hükümet şunları da YAPMAMIŞTI:

  — Enkaz edebiyatı yapmadı.

  — Zam yapmadı.

  — Yeni vergi koymadı.

  — Karşılıksız para basmadı.

  — IMF'den borç almadı.

  — Demokrasiden taviz vermedi.

  — İnsan hakları ihlâllerine fırsat vermedi.

  — İç ve dış borçlanmaya gitmedi.

  — Rantiyecilere prim vermedi.

  — Rantiyeci medyanın borç erteleme taleplerini kabul etmedi.


  Yukarıda yapıldığı sayılan hizmetler de, YAPILMAMASINA özen gösterilenler de halkın refahı içindi.
  Saygı ile...

 • erbakan30.12.2004 - 02:51

  http://www.necmettinerbakan.org/ bu siteden Necmettin ERBAKAN'ın Türkiye'de ve dünyada ne demek olduğunu en iyi şekilde öğrenebilirsiniz.

  Sitede emeği geçenlere teşekkürler.