Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması
  • MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ31.07.2014 - 23:37

    Sevgili Dervi Duman Kardeşim 1700 lu yıllar demek 250-300 yıl öncesi demektir. Yaılanları okumadan gelişi güzel okuduğun anlaşılıyor. Rışvan (Türkmen ekradı 1700 lü yıllarda Anadoluya getirilen bir aşirettir. Bu doğrudur. Bu doğruya göre Seyituşağında 1730 dan önce rışvanlı olmaması gerekiyor. Yani köyün kurucuları rışvanlı olamaz. Ama bütün Aileler iddaya göre mantıksız olarak hernasılsa Rışvanlı olmuş. Herhalde gelip ilk yerleşikleri ya öldürdüler yada kovdular. Anadoluya Rışvan sonradan kesin olarak geldiğine göre köyde kimler vardı. Bilgi verilememiş. Rışvanın 1730 dan sonra getirilmesi amacı(tamamı şafii kökenli bu aşiretin) , bölgenin sıksık isyan eden Türkmen_şii yapısını kırmak içindi. Seyituşağına yerleştiği iddia edilen Rışnalı aileleler hangi amaçla bu köye gelmiş olabilir? . Rışvanın köylere dağıtılması esnasında civar köyler bu aşiretin yönetimine verilirdi ve baskı ile yerleşik köyler Rişvanın hükümranlık bölgelerini oluştururdu. Böylece Osmanlı Türk köylerini denetim altında tutardı. Tarihi kayıtlarda Rişvan köylerinin baskısından kaçan Türk köylerinin sıksık yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu göçler son iki yüz yıl Doğu Anadolunun demografik yapısını altüst etti. Doğudan kaçan ve Şafii rışvan zulmünden uzaklaşmaya çalışan Türklerin dağ köylerine doğru çekildiklerini görüyoruz. Bazı Rışvan (örneğin Dirijan aşirereti) aşiretlerinin hükümranlık bölgesinde yaşayan köylerin garip yapılar oluşturduğunu görüyoruz. Köylerin orijinal isimlerinin bazılarının Kürtçe, bazılarının Türkçe isimler taşıdığını, bazı köylerin sünni, bazı köylerinin alevi olması gibi aynı aşirette olmaması gereken durumlara rastlıyoruz. Rışvan aşiretini oluşturan bireyler ancak tektek köylere dağıtılırsa böyle gariplikler olabilir, öyle dahi olsa 17 köye aynı aşiretin ismi verilemez. Osmanlının bölgede bulunan köylerin başına yönetici olarak Rışvan aşitetinin bir köyünü ataması sonucu ancak bunlar oluştu. Baskının doruğa ulaştığı yıllarda birçok Alevi-Türk köyünün kendini Rışvana bağlayarak hayatta kalmaya çalıştığını görüyoruz. Ya da köylerini terk ettiklerini görüyoruz. Bugün Osmanlınınyerleştirdiği Rışvan köyleri Doğu ve Güneydoğuda ağalıklarına hala devam etmektedir. Yeşilyurt Nüfus kütükleri Anadoluda ender olarak korunabilen çok eski kayıtları içeren kütüklerdendir. 8 (sekiz) nesil öncesine kadar ailelerin kökenine ulaşmak mümkündür. Orijinal Osmanlı kayıtları hala durmakta. Gelelim Kayıtlardaki Hanbaylara. Hanbaylar Rışvandan 200 yıl önce Anadoluya gelen Velioğullarındandır. Velioğulları aşiretinin kökenini 1530 yılındaTürkmenistan-Uzbek civarından Tunceli-Erzincan arasına yerleşen Munzuroğullarının oluşturduğu kesin olarak biliniyor. Osmanlı tahrir defterleri yerleşim yerlerini ayrıntılı açıklıyor, (Kültür bakanlığı bu belgeleri yayınlamış bulunuyor) . Bu aşiretin sünni aşiret olması, göçlerle ve Osmanlı Devletinin bilinçli olarak isyan bölgelerine göndermesi ile yerdeğiştirmesi sonucu ağırlıklı olarak Malatya ve Erzuruma dağıtılması, Malatyaya gelen kısmının Osmanlının çeşitli köylere yerleştiklerini kesin olarak biliyoruz. Hanbay Ailesinin ana kolunun Önce Zeyveye ardından Kürne köyüne sonrada kollara ayrılarak çeşitli köylere dağıtıldıklarını biliyoruz. Cafana'da (Görgü köyü) yaşayan Hanbay kolu ise akrabaların ayrı köylere yerleşmesi sonucu anlaşarak aynı soyadını alması ile bağına devam etmiştir.. Bugün Velioğulları olarak bilinen anakol çok çeşitli soyadı taşıyan ailelelerden oluşmaktadır. Yeşilyurt kayıtları hiçbir zaman yangın olmadığı için çok iyi korunmuştur. Araştırma yapmak isteyen ve gerçeği arayanlara duyurulur. Sevgilerimle.

  • MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ05.05.2013 - 01:29

    Bu köy 1700'lü yıllardan önce kurulmuştur. Rışvan aşireti ile bir alakası yoktur.Yanlış yazılmış olan Hambay soyadı, Hanbay'dır ve rışvan aşireti ile uzaktan veya yakından hiçbir ilgisi yoktur. Hanbay'lar Malatya Velioğullarının bir koludur. Bu köy Rışvan aşireti gibi tamamı sünni bir aşiretin Anadoluya gelmesinden çok önce kurulmuştur. Rışvan aşiretinden önceki durum belirtilmemiştir, Bu bölge yüzlerce yıldır, Türkmen aşiretleriyle doludur. Aşağıda verilen bilgilerin gerçek boyutlarla ve tarafsızlıkla incelenmesi gerekir. Köyün gerçek tarihi 1700'lü yıllardan çok öncedir.