Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ sizce ne demek, MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?

MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ terimi tarafından tarihinde eklendi

 • Metehan Aladag
  Metehan Aladag

  Allah Belanızı VERMESİN Allah Sizi KAHRETMESİN Size Gelen Bana GELSİN Yar

 • Metin Hanbey
  Metin Hanbey

  Sevgili Dervi Duman Kardeşim 1700 lu yıllar demek 250-300 yıl öncesi demektir. Yaılanları okumadan gelişi güzel okuduğun anlaşılıyor. Rışvan (Türkmen ekradı 1700 lü yıllarda Anadoluya getirilen bir aşirettir. Bu doğrudur. Bu doğruya göre Seyituşağında 1730 dan önce rışvanlı olmaması gerekiyor. Yani köyün kurucuları rışvanlı olamaz. Ama bütün Aileler iddaya göre mantıksız olarak hernasılsa Rışvanlı olmuş. Herhalde gelip ilk yerleşikleri ya öldürdüler yada kovdular. Anadoluya Rışvan sonradan kesin olarak geldiğine göre köyde kimler vardı. Bilgi verilememiş. Rışvanın 1730 dan sonra getirilmesi amacı(tamamı şafii kökenli bu aşiretin) , bölgenin sıksık isyan eden Türkmen_şii yapısını kırmak içindi. Seyituşağına yerleştiği iddia edilen Rışnalı aileleler hangi amaçla bu köye gelmiş olabilir? . Rışvanın köylere dağıtılması esnasında civar köyler bu aşiretin yönetimine verilirdi ve baskı ile yerleşik köyler Rişvanın hükümranlık bölgelerini oluştururdu. Böylece Osmanlı Türk köylerini denetim altında tutardı. Tarihi kayıtlarda Rişvan köylerinin baskısından kaçan Türk köylerinin sıksık yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu göçler son iki yüz yıl Doğu Anadolunun demografik yapısını altüst etti. Doğudan kaçan ve Şafii rışvan zulmünden uzaklaşmaya çalışan Türklerin dağ köylerine doğru çekildiklerini görüyoruz. Bazı Rışvan (örneğin Dirijan aşirereti) aşiretlerinin hükümranlık bölgesinde yaşayan köylerin garip yapılar oluşturduğunu görüyoruz. Köylerin orijinal isimlerinin bazılarının Kürtçe, bazılarının Türkçe isimler taşıdığını, bazı köylerin sünni, bazı köylerinin alevi olması gibi aynı aşirette olmaması gereken durumlara rastlıyoruz. Rışvan aşiretini oluşturan bireyler ancak tektek köylere dağıtılırsa böyle gariplikler olabilir, öyle dahi olsa 17 köye aynı aşiretin ismi verilemez. Osmanlının bölgede bulunan köylerin başına yönetici olarak Rışvan aşitetinin bir köyünü ataması sonucu ancak bunlar oluştu. Baskının doruğa ulaştığı yıllarda birçok Alevi-Türk köyünün kendini Rışvana bağlayarak hayatta kalmaya çalıştığını görüyoruz. Ya da köylerini terk ettiklerini görüyoruz. Bugün Osmanlınınyerleştirdiği Rışvan köyleri Doğu ve Güneydoğuda ağalıklarına hala devam etmektedir. Yeşilyurt Nüfus kütükleri Anadoluda ender olarak korunabilen çok eski kayıtları içeren kütüklerdendir. 8 (sekiz) nesil öncesine kadar ailelerin kökenine ulaşmak mümkündür. Orijinal Osmanlı kayıtları hala durmakta. Gelelim Kayıtlardaki Hanbaylara. Hanbaylar Rışvandan 200 yıl önce Anadoluya gelen Velioğullarındandır. Velioğulları aşiretinin kökenini 1530 yılındaTürkmenistan-Uzbek civarından Tunceli-Erzincan arasına yerleşen Munzuroğullarının oluşturduğu kesin olarak biliniyor. Osmanlı tahrir defterleri yerleşim yerlerini ayrıntılı açıklıyor, (Kültür bakanlığı bu belgeleri yayınlamış bulunuyor) . Bu aşiretin sünni aşiret olması, göçlerle ve Osmanlı Devletinin bilinçli olarak isyan bölgelerine göndermesi ile yerdeğiştirmesi sonucu ağırlıklı olarak Malatya ve Erzuruma dağıtılması, Malatyaya gelen kısmının Osmanlının çeşitli köylere yerleştiklerini kesin olarak biliyoruz. Hanbay Ailesinin ana kolunun Önce Zeyveye ardından Kürne köyüne sonrada kollara ayrılarak çeşitli köylere dağıtıldıklarını biliyoruz. Cafana'da (Görgü köyü) yaşayan Hanbay kolu ise akrabaların ayrı köylere yerleşmesi sonucu anlaşarak aynı soyadını alması ile bağına devam etmiştir.. Bugün Velioğulları olarak bilinen anakol çok çeşitli soyadı taşıyan ailelelerden oluşmaktadır. Yeşilyurt kayıtları hiçbir zaman yangın olmadığı için çok iyi korunmuştur. Araştırma yapmak isteyen ve gerçeği arayanlara duyurulur. Sevgilerimle.

 • Derviş Duman
  Derviş Duman

  Sevgili Metin Hanbay,Alpaslan Anadolu 1071 yılında Malazgirt Savaşından sonra türkler anandoluya göç edip yerleşmişlerdir.2014 yılından çıkarırsak 933 yıl geçmiştir. köy 1700 yıl önce kurulmamıştır.Hambay Aşireti Velioglu bir kolu değildir.V

 • Derviş Duman
  Derviş Duman

  10-Balaban Ailesi(KURDO-İbrahim Cambay) soy adları Cambay olmasınına rağmen Cambay Aşiretiyle bir ilgisi yoktur. Bu aile köyün en küçük ailelerindendir.Kurdo İbrahimin babası Hüseyin (CİNDAR HOCA) Balaban köyünden, Balaban Aşiretinden göçüp köyümüze yerleşmiştir. Cindar Hoca Hüseyin muskalarıyla ünlüdür.Köyün gençlerine büyü kağıtları yapmış gençler birbirlerinin nişanlılarını kaçırmışlardır.buda köyden olumsuz olaylar olmasına neden olmuştur. Cindar Hüseyin Hoca Balıyan Aşiretinin köylüleri tarafından öldürülmüştür.

 • Metin Hanbey
  Metin Hanbey

  Bu köy 1700'lü yıllardan önce kurulmuştur. Rışvan aşireti ile bir alakası yoktur.Yanlış yazılmış olan Hambay soyadı, Hanbay'dır ve rışvan aşireti ile uzaktan veya yakından hiçbir ilgisi yoktur. Hanbay'lar Malatya Velioğullarının bir koludur. Bu köy Rışvan aşireti gibi tamamı sünni bir aşiretin Anadoluya gelmesinden çok önce kurulmuştur. Rışvan aşiretinden önceki durum belirtilmemiştir, Bu bölge yüzlerce yıldır, Türkmen aşiretleriyle doludur. Aşağıda verilen bilgilerin gerçek boyutlarla ve tarafsızlıkla incelenmesi gerekir. Köyün gerçek tarihi 1700'lü yıllardan çok öncedir.

 • Derviş Duman
  Derviş Duman

  SEYİTUŞAĞI AİLELERİN SOYAĞACI TARİHİ
  -İlk yerleşim yeri ‘’ESKİ KÖYDÜR.’’ O tarihlerde Seyituşağı ardıç ve meşe ormanları
  ile kaplı yemyeşil bir alan olup burada geyik sürüleri,ayı domuz,kurt ve kartal sürüleri yaşıyormuş. Ancak bunlardan bazıları günümüze ulaşmışlardır.
  -1-Köyün Yerli Kabilesi –HACİ MİRO (ÇORLIK SILIK) soyadları(a-Köroglu-(Şeyho) (b-Kaya-(Aliseydi) (c-Karadag-(Şıh Ali) bu aile köyümüzün yerli ailesidir.
  -2-(CAMBEKLER) Pötürgenin Peraş Köyünden Cambay Aşiretinden :HÜSEYİN’’PERAŞ’’ Eski köye geliyor.Şimdiki köyün oldugu yerde KENDİRLİ KABİLESİ yaşıyormuş.Bu kabile şimdi Barguzuda yaşıyor. HÜSEYİN’’PERAŞ’’ bu kabileden bir kızla evleniyor.DÖRT tane oglu oluyor. 1-MIÇIK soyadları (a-Cambay (Hoto) b-Çelik(Gonco) c-Çetin(Vızo)
  2-HÜSEYİN(Kekeçon) soyadları(a-Çiçek-b-Cambay-c-Esenyel)
  3-ABBAS(Avis) soyadları(a-Karakuş(dönerci Celal) b-Aslan-c-Cambay(Tantana Yusuf)
  4-GURRO soyadları (a-Yalçın (PipirimKöyünde)
  (A) -HÜSEYİN’’PERAŞ’’(B) -MAHMUT’’(SiNiK) ile(C) -MAMO’’(ALUŞ) adında iki gardaşını köye getiriyor.
  (B) -MAHMUT(SİNİK) soyadları (a-Şahin(Yakup) b-Yalçın(Feramuz) c-Cambay(Şevket)
  d-Erol –e-Özdemir(Turan) (Çete Vahap)
  (C) -MAMO(ALUŞ) soyadları (a-Akdag(Memetçe) -b-Cambay(Huto) -c-Karakuş(Şeyho)
  d-Dogan(Kalender)
  -3—HIDIRLAR şimdiki köye ilk göçen ailedir.HIDIR KABİLESİ Dersim Kureyşan Aşiretinden Hilan köyüne Hilandan’da köye gelip yerleşmişlerdir.
  Soyadları(a-Boyraz(Geçioglu) -b-Taş(Hamza) -c-Yıldırım(Veli)
  -4-OSIKLAR(Rışvan) Balyan aşiretinin Budalauşağı Köyünden gelmişlerdir.
  Soyadları(a-Ertek(Aro) -b-Kaya(Şazi) -c-Haşhaş(Sofu) -d-Esentürk(Kürt Mehmet)
  e-Ersan(bektaş) -f-Yıldız(Hasçocuk)
  -5-KULLUKLAR.(Rışvan) Dıreyjan Şatır Oglu Aşiretinden köye gelmişlerdir.
  Soyadları (a-Akdemir(Bayram) -b-Karatepe(Yusuf)
  -6-HAMBAYLAR.Dersimden Kürneye Kürneden’de köye gelip yerleşmişler.
  Soyadları (a-Hambay)
  -7-KUZUCULAR.Bingöl Kığı ilçesinin Sagyan Köyünden Karer Aşiretinden gelip köye yerleşmişlerdir.Soyadları (a-Kuzucu)
  -8-TALAZLAR.(Rışvan) Balyan Aşiretinden Cumhuriyet Örnek Köyünden gelmişlerdir.Soyadları (a-Bozkurt)
  -9-DUMANLAR(GAZİLER-RUMMİ-URUMİ-ORMAN-ROMİYAN) (Rışvan) Rummi Aşiretinden BULAM ÇALHAN’dan köye gelmişlerdir.Soyadları (a-DUMAN) b-(ÜSTÜNER)
  Köyün bütün KABİLELERİ RIŞVAN AŞİRETİNİN kollarıdır.yazan:DERVİŞ DUMAN

 • Derviş Duman
  Derviş Duman

  SEYİTUŞAGI KABİLELERİ RIŞVAN AŞİRETİNİN KOLARIDIR


  Seyituşagının tüm kabileleri RIŞVAN AŞİRETİNİN kollarıdır.
  RIŞVAN AŞİRETİ Orta Asyada Afganistan ile BELUCÜSTAN
  arasındaki bölgede yaşıyorlarmış.Kanuniye bu aşireti ilk
  öneren Fergane Hükümdarı Timurun torunu Muhammet
  Zahurittin Babur ŞAH.'Rışvan Aşireti Osmanlı Ordusuna katılarak (Nemçe) Avusturya ve Macar İmparatorlugu- RUS İMPARATORLUGU ile rahat harp edebilmesi için Osmanlı Topraklarına kabülünü önermiştir.Kanunin SALNAMELERİNE bu konu yazılıyor.Fakat BABUR ŞAH 43-46-yaşında vefatı,ile bu proje geri kalıyor.
  RIŞVAN AŞİRETİ 1730-1740-yılları arası Sultan-I-Mahmut
  zamanında Osmanlı topraklarına getiriliyorlar.Ve böylece ANADOLUDA her 10-20-30-40-kilometreye bir köy olarak yerleştiriliyorlar.Köylerin yöneticilerine AGA ve BEY deniliyor.Rışvan Aşireti çok cesur ve cesaretli savaşcı oldukları için 1730-1790 yılları arasında Osmanlı-Rus ve (Nemçe) Avusturya-Macar imparatorluguyla yapılan savaşlarda büyük başarılar gösteriyor


  Rışvan Aşireti Osmanlıda Tanzimat İlanında sonra Sultan ABDÜL HAMİT ile AZİZ döneminde HAMİDİYE ALAYLARI komutanlıgı oluştularak NİZAMİ
  ASKERLİGE geçmişlerdir. Hamidiye Alayların komutanları Rışvan köy AGALARINDAN ve BEYLERİNDEN oluşuyorlardı. PADİŞAH Agalar ile Beyleri
  NİŞAN ve MADALYALARLA onurlandırıyordu.
  MALATYA ve ADIYAMAN civarında Rışvan Aşiretine baglı büyük kabileler:
  1-Çelikan 2-taşikan 3-alikan 4-mamsur 5-mamurek 6-mestikan
  7-mırıken 8-zırıken 9-parçiken 10-narmıken 11-güliken 12-balyan
  13-daduken 14-atma 15-hıdırsol 16-dirican 17-recep 18-moliken
  19-aluşlar 20-canbekler 21-kıran(poskıran) 22-kürne 23-kürecik
  24-kureyşanlar 25-karer aşireti 26romiyan(rummi-urumi-romi)
  27-bulam
  RIŞVAN AŞİRETİ Orta Asyada Afganistan ile BELUCÜSTAN arasındaki bölgede yaşarken beş kardeş kabilelerin adları bunlardır:
  1-Peştular (AFGANİSTANDA) kırmonci konuşuyorlar.
  2-Beluculer (Afganistan ile İran arasında) kırmonci konuşuyorlar.
  3-Kirmanşahlar (İran ile Pakistan arasında) kırmonci konuşuyorlar.
  4-Rışvanlar (Anadoluya Getirilen kabile) kırmonci konuşuyorlar.
  5-Zazalar (Zazalar kendilerini ARİSTOKRAT (asil) gördükleri için Kırmonci dğilde zazaca konuşmuşlar.Zazalar kavgayı sevmezlerdi. Fakat kardeş kabiller kendi arasında çok kavga etikleri için kardeş dili olan kırmonci yerine zaca konuşmuşlar.
  RIŞVAN AŞİRETİ Oguzların kardeş kabilesi ve ordusu olmuşlardır. OGUZHAN Hindularla savaşırken zor duruma düşüyor. Rışvanlardan ve Peştulardan yardım istiyor. Oguzhanın Elçisi önce Peştulara gidiyor. Kendilerine önce gitmediğini duyan (bizi adam yerine koymadı) Rışvanlarla Peştular kavgaya tutuşuyorlar.
  Oguzhan olay yerine geliyor kavgayı durduruyor. Her iki kabileyi savaşa götürüyor ve savaşı kazanıyor.yazan; Derviş Duman