Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • kült10.01.2012 - 18:49

    Kelime olarak tapma,tapınma olarak ifade edilse de,
    Konuya açıklık getirmek gerekirse bir inanç felsefesine verilen isim.Örneğin [Mithra kültü]dediğmiz zaman,bu inanç sistemini verilen addır:Bu kült İran'da MÖ
    15 yüzyılda ortaya çıkmış eski İranın güneş dostluk tanrısıdır.

    Yukarda film ve müzik için verilen,örneklerde günümüz de konuşma lisanında yer bulmakta.