Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • ideoloji13.09.2010 - 16:30

    Demokratik rejimimin hiç bir ideolojinin rejimi olmadığını ve özgürlükler rejimi olduğunu zannedenlere önce küçük bir araştırma yapmalarını tavsiye ederim.Öncelikle Kapitalizmi araştırsınlar.Komünizmin rejiminin Sosyalizm, İslamın rejiminin Hilafet olduğunu bilenler demokrasinin de Kapitalizmin rejimi olduğunu anlıycaklardır

  • ideoloji08.09.2010 - 23:08

    İdeoloji dünya hayatında insan oğlunun toplumsal hayatını düzenleyen, insanoğlunun dünya üzerinde yaşarken dünya hayatının öncesi ve sonrasına dair edindiği fikirdir.Hiç aramaya gerek yok arkadaşlar ideolojinin en basit ve en doğru açıklaması budur.Bir fikrin ideoloji değeri taşıyabilmesi için o ideolojinin bünyesinden bir hayat düzeni çıkmalıdır.Çıkan bu hayat düzeni(sistem) insanoğlunun dünya üzerindeki toplumsal yaşantısını hiç bir boşluk bırakmadan düzenleyebilmelidir.Dünya üzerinde bu tarzda insanoğlunun toplumsal yaşantısını düzenleyen ve ihtiyaçlarını nicelik ve nitelik bakımından düzenleyen üç fikir (ideoloji) vardır.Bunlar; ikisi akli birisi ilahi olmak üzere üç tanedir.Bunlar Kapitalizm, Komünizm ve İslam 'dır.Bunun dışındakiler toplumsal yaşantıyı tam ve eksiksiz düzenleyemediklerinden düşük alt fikirlerdir.Örneğin Milliyetçilik gibi.Şimdiden teşekkürler.