Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • sanem28.08.2012 - 23:44

    sanem ''tapılacak kadar güzel' demektir asla put demek değildir. islamiyetten önce kabedeki putlardan birine bu isim verilmiştir bu putun çok güzel bir kadın şeklinde olduğu rivayet edilir.