Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ12.02.2010 - 23:02

  SEYİTUŞAĞI AİLELERİN SOYAĞACI TARİHİ
  -İlk yerleşim yeri ‘’ESKİ KÖYDÜR.’’ O tarihlerde Seyituşağı ardıç ve meşe ormanları
  ile kaplı yemyeşil bir alan olup burada geyik sürüleri,ayı domuz,kurt ve kartal sürüleri yaşıyormuş. Ancak bunlardan bazıları günümüze ulaşmışlardır.
  -1-Köyün Yerli Kabilesi –HACİ MİRO (ÇORLIK SILIK) soyadları(a-Köroglu-(Şeyho) (b-Kaya-(Aliseydi) (c-Karadag-(Şıh Ali) bu aile köyümüzün yerli ailesidir.
  -2-(CAMBEKLER) Pötürgenin Peraş Köyünden Cambay Aşiretinden :HÜSEYİN’’PERAŞ’’ Eski köye geliyor.Şimdiki köyün oldugu yerde KENDİRLİ KABİLESİ yaşıyormuş.Bu kabile şimdi Barguzuda yaşıyor. HÜSEYİN’’PERAŞ’’ bu kabileden bir kızla evleniyor.DÖRT tane oglu oluyor. 1-MIÇIK soyadları (a-Cambay (Hoto) b-Çelik(Gonco) c-Çetin(Vızo)
  2-HÜSEYİN(Kekeçon) soyadları(a-Çiçek-b-Cambay-c-Esenyel)
  3-ABBAS(Avis) soyadları(a-Karakuş(dönerci Celal) b-Aslan-c-Cambay(Tantana Yusuf)
  4-GURRO soyadları (a-Yalçın (PipirimKöyünde)
  (A) -HÜSEYİN’’PERAŞ’’(B) -MAHMUT’’(SiNiK) ile(C) -MAMO’’(ALUŞ) adında iki gardaşını köye getiriyor.
  (B) -MAHMUT(SİNİK) soyadları (a-Şahin(Yakup) b-Yalçın(Feramuz) c-Cambay(Şevket)
  d-Erol –e-Özdemir(Turan) (Çete Vahap)
  (C) -MAMO(ALUŞ) soyadları (a-Akdag(Memetçe) -b-Cambay(Huto) -c-Karakuş(Şeyho)
  d-Dogan(Kalender)
  -3—HIDIRLAR şimdiki köye ilk göçen ailedir.HIDIR KABİLESİ Dersim Kureyşan Aşiretinden Hilan köyüne Hilandan’da köye gelip yerleşmişlerdir.
  Soyadları(a-Boyraz(Geçioglu) -b-Taş(Hamza) -c-Yıldırım(Veli)
  -4-OSIKLAR(Rışvan) Balyan aşiretinin Budalauşağı Köyünden gelmişlerdir.
  Soyadları(a-Ertek(Aro) -b-Kaya(Şazi) -c-Haşhaş(Sofu) -d-Esentürk(Kürt Mehmet)
  e-Ersan(bektaş) -f-Yıldız(Hasçocuk)
  -5-KULLUKLAR.(Rışvan) Dıreyjan Şatır Oglu Aşiretinden köye gelmişlerdir.
  Soyadları (a-Akdemir(Bayram) -b-Karatepe(Yusuf)
  -6-HAMBAYLAR.Dersimden Kürneye Kürneden’de köye gelip yerleşmişler.
  Soyadları (a-Hambay)
  -7-KUZUCULAR.Bingöl Kığı ilçesinin Sagyan Köyünden Karer Aşiretinden gelip köye yerleşmişlerdir.Soyadları (a-Kuzucu)
  -8-TALAZLAR.(Rışvan) Balyan Aşiretinden Cumhuriyet Örnek Köyünden gelmişlerdir.Soyadları (a-Bozkurt)
  -9-DUMANLAR(GAZİLER-RUMMİ-URUMİ-ORMAN-ROMİYAN) (Rışvan) Rummi Aşiretinden BULAM ÇALHAN’dan köye gelmişlerdir.Soyadları (a-DUMAN) b-(ÜSTÜNER)
  Köyün bütün KABİLELERİ RIŞVAN AŞİRETİNİN kollarıdır.yazan:DERVİŞ DUMAN

 • MALATYA YEŞİLYURT SEYİTUŞAĞI KÖYÜ06.02.2010 - 17:35

  SEYİTUŞAGI KABİLELERİ RIŞVAN AŞİRETİNİN KOLARIDIR


  Seyituşagının tüm kabileleri RIŞVAN AŞİRETİNİN kollarıdır.
  RIŞVAN AŞİRETİ Orta Asyada Afganistan ile BELUCÜSTAN
  arasındaki bölgede yaşıyorlarmış.Kanuniye bu aşireti ilk
  öneren Fergane Hükümdarı Timurun torunu Muhammet
  Zahurittin Babur ŞAH.'Rışvan Aşireti Osmanlı Ordusuna katılarak (Nemçe) Avusturya ve Macar İmparatorlugu- RUS İMPARATORLUGU ile rahat harp edebilmesi için Osmanlı Topraklarına kabülünü önermiştir.Kanunin SALNAMELERİNE bu konu yazılıyor.Fakat BABUR ŞAH 43-46-yaşında vefatı,ile bu proje geri kalıyor.
  RIŞVAN AŞİRETİ 1730-1740-yılları arası Sultan-I-Mahmut
  zamanında Osmanlı topraklarına getiriliyorlar.Ve böylece ANADOLUDA her 10-20-30-40-kilometreye bir köy olarak yerleştiriliyorlar.Köylerin yöneticilerine AGA ve BEY deniliyor.Rışvan Aşireti çok cesur ve cesaretli savaşcı oldukları için 1730-1790 yılları arasında Osmanlı-Rus ve (Nemçe) Avusturya-Macar imparatorluguyla yapılan savaşlarda büyük başarılar gösteriyor


  Rışvan Aşireti Osmanlıda Tanzimat İlanında sonra Sultan ABDÜL HAMİT ile AZİZ döneminde HAMİDİYE ALAYLARI komutanlıgı oluştularak NİZAMİ
  ASKERLİGE geçmişlerdir. Hamidiye Alayların komutanları Rışvan köy AGALARINDAN ve BEYLERİNDEN oluşuyorlardı. PADİŞAH Agalar ile Beyleri
  NİŞAN ve MADALYALARLA onurlandırıyordu.
  MALATYA ve ADIYAMAN civarında Rışvan Aşiretine baglı büyük kabileler:
  1-Çelikan 2-taşikan 3-alikan 4-mamsur 5-mamurek 6-mestikan
  7-mırıken 8-zırıken 9-parçiken 10-narmıken 11-güliken 12-balyan
  13-daduken 14-atma 15-hıdırsol 16-dirican 17-recep 18-moliken
  19-aluşlar 20-canbekler 21-kıran(poskıran) 22-kürne 23-kürecik
  24-kureyşanlar 25-karer aşireti 26romiyan(rummi-urumi-romi)
  27-bulam
  RIŞVAN AŞİRETİ Orta Asyada Afganistan ile BELUCÜSTAN arasındaki bölgede yaşarken beş kardeş kabilelerin adları bunlardır:
  1-Peştular (AFGANİSTANDA) kırmonci konuşuyorlar.
  2-Beluculer (Afganistan ile İran arasında) kırmonci konuşuyorlar.
  3-Kirmanşahlar (İran ile Pakistan arasında) kırmonci konuşuyorlar.
  4-Rışvanlar (Anadoluya Getirilen kabile) kırmonci konuşuyorlar.
  5-Zazalar (Zazalar kendilerini ARİSTOKRAT (asil) gördükleri için Kırmonci dğilde zazaca konuşmuşlar.Zazalar kavgayı sevmezlerdi. Fakat kardeş kabiller kendi arasında çok kavga etikleri için kardeş dili olan kırmonci yerine zaca konuşmuşlar.
  RIŞVAN AŞİRETİ Oguzların kardeş kabilesi ve ordusu olmuşlardır. OGUZHAN Hindularla savaşırken zor duruma düşüyor. Rışvanlardan ve Peştulardan yardım istiyor. Oguzhanın Elçisi önce Peştulara gidiyor. Kendilerine önce gitmediğini duyan (bizi adam yerine koymadı) Rışvanlarla Peştular kavgaya tutuşuyorlar.
  Oguzhan olay yerine geliyor kavgayı durduruyor. Her iki kabileyi savaşa götürüyor ve savaşı kazanıyor.yazan; Derviş Duman