Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sünnetullah sizce ne demek, sünnetullah size neyi çağrıştırıyor?

sünnetullah terimi Ebubekir Korucu tarafından tarihinde eklendi

 • Ali Tanzer
  Ali Tanzer

  Allahın hükmü kanunu demektir.

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Kısaca Allahın değişmez kuralları olarak tarif edilebilir.

 • Bir Olalım
  Bir Olalım

  ALLAH’IN SÜNNETİ (SÜNNETULLAH)

  Sünnetullah; “zamanüstü evrensel sistem ve düzen”dir, ki zamanüstü evrensel sistem ve düzen asla yenilenmez ve değişmez! . Dünya varolmadan ne ise, bugün de odur; kıyâmetten sonra da aynıdır! .

  'İslâm Dini' göresel, yâni izâfî, relatif yâni algılayana göre değişken değildir; mutlaktır, kesindir, değişmezdir! . 'Sünnetullah' da denir bu 'SİSTEM ve DÜZEN'e Kur'ân-ı Kerîm’de..

  Hangi mertebedeki kim olursa olsun herkes, bu 'Sistem'den algılayabildiği kadarını kavrar! ..

  Galaktik yapıların oluşumu ve varlığından, genetik veri tabanlarındaki bilince kadar, her şey bu 'sistem' içinde yer alır ve görev yapar! .

  “Gen”den galaksiye ulaşan bir zincir içinde insan kopuk tek başına bir halka değildir elbette akıl sahiplerince! .. Basireti açıklarca! .. Materyalist zihniyetten kurtulmuş bilimsel altyapılı kişilerce...

  'Sünnetullah' denilen, “zamanüstü evrensel sistem ve düzen” asla yenilenmez ve değişmez! . Dünya varolmadan ne ise, bugün de odur; kıyâmetten sonra da aynıdır! . Biz bunun, algılayabildiğimiz kadarına 'doğa kanunu' da deriz! ..

  Geçmiş Nebilerin pek çoğu birbirinden farklı teklifler getirmişlerdir ümmetlerine. Bu farklı teklifler aynı dinin direkt teklifleri midir, yoksa o toplumların ihtiyacı olan teklifler olup, İslâm Dini’nin gerekleri olan teklifler değil midir?

  İslâm Dini’nin esasları – kuralları; bütün Nebilerin devrinde, o Nebilerden evvelki devirlerde, dünya ve dünya üstündeki cinler yaratılmadan önceki devirlerde de geçerli olan “İlâhi Sistem”dir! Buna “ Sünnetullah” da denir.

  Bu sünnetullah ne tebdil olur ne tağyir olur âyet hükmünce! Daha doğrusu âyet hükmünce değil; âyetin bildirdiğince, Allah hükmünce-! .

  İnsanlık uzun zaman süreçleri ertesinde belli bir kemâlâta erdiği için çeşitli aralıklarla gelen Nebiler bu İslâm Dini’nin belli esaslarını o toplumların anlayışı seviyesine göre açıklamışlardır.

  Ahmed Hulusi'de Kavramlar adlı kitaptan...
  Dostlara selam olsun.

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu

  İKİ TANE HÜCREDEN KEMİKLERİ, GÖZLERİ, BARSAKLARI, CİĞERLERİ, KALBİ, ADALELERİ, ELLERİ, ETLERİ, DAMARLARI OLUŞTURMASI.
  İŞTE O SUNNETULLAHTIR