Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Sufizm sizce ne demek, Sufizm size neyi çağrıştırıyor?

Sufizm terimi Sebahattin Zorlu tarafından 12.07.2008 tarihinde eklendi

 • Haldun Viran
  Haldun Viran 01.03.2009 - 11:43

  Sufizm, insanın kendine ait sandığı birimsel varlığının Allah'ın varlığı dışında bir varlık olarak mevcut olmadığını ve hakikatte tüm özelliklerinin Allah tarafından varedildiğini farketmesi suretiyle erişilebilecek yüksek bir mertebe, bir bilinç hali. Doğu dinlerindeki nirvana kavramına denk olduğuğu söylenmektedir.

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu 31.08.2008 - 10:21

  Sufizm veya Sufilik İslamiyet'te Allah'a ulaşmanın ezoterik yollarından biri ve felsefi bir akım. Birçok farklı tarikatı vardır. Mezhep olup olmadığı konusunda fikir birliğine ulaşılmamıştır. Bu yolun takipçilerine Sufi denir.

  Sufizm’in tanımı çeşitli mutasavvıflarca farklı şekillerde yapılmıştır. Bu tanımlardan birine göre, Sufizm, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatleri ve gayb alemine ait hakikatleri sezgiyle arama yoludur. Hedef, insan-ı kamil olmaktır. Bir başka deyişle, Sufizm, İslam inanışına göre, kişiliği kötü huylardan temizleyip, ruhu pak edip, olgun olma (kemale erme) yoludur.

  Mistik (ruhani) yaşantı olarak da adlandırılmış, Muhammedi Tasavvuf inanışında her şeriatın Muhammedi, İsevi,Musevi gibi) Evliyaları ve tarikatleri olduğu Mutasavvıflar tarafından kabul edilmiştir. Muhammedi Tasavvuf Muhammed'in 'Ben ilim şehriyim Ali kapısıdır' hadisini yol gösterici kabul etmiştir.

  Hz.Muhammed'e dayanan, silsile yolu ile Allah'ı idrake vesile, Peygamber varisi olduğuna inanılan Evliyalar, Mutasavvıflar tarafından, zamana uygun 'Hakk'tan aldığını halka sunuş' yolu olarak kabul edilmiş,dinin yalnız fıkıh olmadığı,İslam'ın İlmî Fıkıh,İlmî Kelam, Ahlak ve Sufizm olmak üzere dört ana temelden oluştuğu inancı ile Sufizmsiz dinin yaşanamayacağı görüşü Mutasavvıfların ana ilkesi olarak ortaya çıkmıştır.

  Sufizm, Kur'an anlayışını 'Kuran'ın medarı ikidir, İlm-i tevhit, amel-i tevhit; tecellisi görülen hal ise lüzumlu ilim, salih ameldir.' diye özetlemiş, Muhammed'in 'Nefsini bilen Allah'ı bilir' hadisini yaşam biçimi kabul edip, olgun insan (insan-ı kâmil) olma yolunun Evliya rehberliğinde dıştan içe dönüşle mümkün olacağı, ögrenim ve yaşam alanının Sufizm olduğunu savunur. 'Tasavvuf kâal (laf) değil, hâl yoludur' anlayışı sebebiyle halk arasında Ehli Hâl Üniversitesi olarak da anılır.