Kültür Sanat Edebiyat Şiir

RÜZGARA KARŞI sizce ne demek, RÜZGARA KARŞI size neyi çağrıştırıyor?

RÜZGARA KARŞI terimi Halil Göl tarafından tarihinde eklendi

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  ...

  Do Majör 1. Prelüd (1838) heyecanlı (agitato) tempoda ve 2/8'lik ölçüdedir... İçten içe bir tutkuyu sezinleten bu çok kısa parça, belki de Chopin'in dostları arasında doğaçlama çaldığını gösterir gibidir...

  La minör 2. Prelüd (1829) ağır (lento) tempoda, 2/2'lik ölçüdedir... Biraz Slav hüznünü anımsatan garip armonik yapısıyla, çağının çok ilerisindeki modülasyonlarla günümüz bestecileri Bartok ve Schönberg'i anımsatan bu parçayı André Gide beğenmemiş, Huneker ise Chopin'in hastalığına bağlamıştı...

  Sol Majör 3. Prelüd (1831) canlı (vivace) tempoda ve 2/2'lik ölçüdedir... Armonik zenginlikteki parlak pasajlarla bir etüdü anımsatan parça, sol elle baslarda canlı 16'lük figürlerle gelişirken, sağ el daha ağır hareketlerle neşeli bir ezgi duyurur...

  Mi minör 4. Prelüd (1838) ağır ve temkinli (largo) tempoda, 2/2'lik ölçüdedir... Noktürn'e benzeyen hüzünlü ezgisi kromatik olarak gelişir...

  Yine 1838'de bestelenen Re majör 5. Prelüd, çok çabuk (allegro molto) tempoda ve 3/8'lik ölçüdedir... Her iki elin de geniş aralıkların üstesinden gelmek zorunda bırakıldığı doğaçlama benzeri, sürekli devinimde virtüoz bir parçadır... Çok esprili üç akorla sona erer...

  Si minör 6. Prelüd (1838) , daha ağır (lento assai) tempoda ve 3/4'lük ölçüdedir... Bir noktürn benzeri, güzel tema sol elle ezgisel (cantabile) vurgulanır... Sağ elin sürdürdüğü eşlik yalnızca yedi-sekiz mezür boyunca biraz parlar...

  1836'da bestelenen ve La majör 7. Prelüd, ağırca (andantino) ve 3/4'lük ölçüdedir... El yazması notada yalnızca 16 mezür süren ve çok kolay olan parçayı Chopin, Paris'teki en eski dostu Polonyalı Kontes Delphine Potocka'ya ithaf etmiştir... Ağır ve nostaljik bir mazurka'yı anımsatır... Bu prelüdün gitar ya da keman gibi başka çalgılar için de düzenlemesi yapılmıştır...

  Çok heyecanlı (molto agitato) ve 4/4'lük ölçüdeki Fa diyez minör 8. Prelüd, 1831'de bestelenmiştir... En güç prelüdlerden biridir... Sanki şeytanlarla dolu, karabasanlı bir rüya gibi, fırtına hızındaki parçada sağ elin başparmağıyla belirtilen melodi, son iki mezürde kâbustan uyanır...

  Mi majör 9. Prelüd (1838) , ağır ve temkinli (largo) tempoda, 4/4'lük ölçüdedir... Törensel bir marş figürüyle güçlenen bir tınıyla, iki el arasında bir düet gibi sergilenir...

  1829'da bestelenen Do diyez minör 10. Prelüd, çok neşeli (allegro molto) tempoda ve 3/4'lük ölçüdedir... Her ikisi de iki mezür süren, biri parlak diğeri ezgisel iki karşıt tema, dört kez karşılaştırılır...

 • Kontak Yarım
  Kontak Yarım

  tükürülmez! ! !

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Si majör 11. Prelüd (1838) canlı (Vivace) tempoda, 6/8'lik ölçüdedir... Tasasız ve dostça yapıdaki tarantella benzeri ezgi, 21. mezürdeki bitiş kadansıyla doruğa ulaşır...

  1830'da bestelenen Sol diyez minör 12. Prelüd çok hızlı (presto) tempoda ve 3/4'lük ölçüdedir... Alfred Cortot'un dediği gibi 'Güçlü ses yükselişleri (kreşendo) ve rüzgârın çarpışı gibi darbelerle, dikkafalı bir ritimle, baslardaki karakteristik sıçrayışlarla kanatlanarak, büyük bir ustalıktan başka duyuş yeteneği ve yaratma gücü de gerektiren' parça, kromatik gelişimdeki bir etüdü de andırır...

  Fa diyez majör 13. Prelüd (1838) , ağır (Lento) tempoda, 4/6'lük ölçüdedir... Chopin'in Op. 15 Noktürn'üyle çok yakın benzerlikler gösterir... Sekiz mezürlük çok ağır (Piu lento) bölmede ise, çok etkili bir dört seslilik sergilenir... Bazı yorumcular bu parçayı aşırı ağır tempoda çalarak süreyi beş dakikaya kadar uzatır...

  Mi bemol minör 14. Prelüd (1839) çabuk (Allegro) tempoda, 4/4'lik ölçüdedir... Her iki elin sanki bir viyolonsel-kontrbas düosu gibi unison duyurduğu canlı bölme, bestecinin Op.35 Sonatı'nın son bölümünü anımsatır...

  Re bemol majör 15. Prelüd (1839) , ağırca ve dayangan (Sostenuto) tempoda, 4/4'lük ölçüdedir... Prelüdler'in içinde beş dakika kadar süren en uzunu ve aynı zamanda 'Yağmur Damlaları' adıyla en çok tanınanıdır... George Sand'ın renkli anlatımıyla 'Ritmik ve inatçı (Ostinato) vuruşlarla Chopin'in çalışma odasının pencerelerini döven yağmur damlaları', tüm prelüd boyunca süren La bemol notasının tekrarıyla yansıtılır... Gerçek ya da hayal ürünü bu öyküye karşın, besteci bu kısıtlayıcı durumda bile bir şaheser yaratmıştır...

  Si bemol minör 16. Prelüd (1839) çok hızlı ve ateşli (Presto con fuoco) tempoda ve 4/4'lük ölçüdedir... Nefes kesici virtüoz hızdaki prelüd, altı güçlü akor vuruşuyla başlar ve Chopin'in lirik, hülyâlı karakterine tam bir karşıtlıkla, sol elin kesin ritmik desteğiyle, duraksız sürer...

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  1837'de bestelenen La bemol Majör 17. Prelüd, çabukça (Allegretto) tempoda ve 6/8'lik ölçüdedir... Rondo formunda ve Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar'ını anımsatan lirik havadaki prelüdün sonunda, usta bir pedal uygulamasıyla duyurulan 11 güçlü akor, uzaktan duyulan bir kilise çanı gibi yankılanır...

  Fa minör 18. Prelüd (1838) , çok çabuk (Allegro molto) tempoda ve 4/4'lük ölçüdedir... Schumann'ı anımsatan tutkulu havada, güçlü parmaklar gerektiren serbest, resitatif formdadır ama sonu trajik biter...

  1839'da yazılan Mi bemol Majör 19. Prelüd, canlı (Vivace) tempoda ve 3/4'lük ölçüdedir... Her iki eldeki yumuşak ama canlı triyolelerle, iki sesli armonik bir güzellik yaratılırken özellikle melodinin cümlelemesi ilgi gerektirir...

  Do minör 20. Prelüd (1838) ağır, temkinli (Largo) tempoda ve 4/4'lük ölçüdedir... Hüzünlü bir noktürnü anımsatan parça, dört mezür süren yükselişle, dört mezürlük inişin cevabından oluşur... İkinci bölme çok hafif (pianissimo) tekrarlanır... Matem marşına benzeyen ve akorlarla duyurulan motif her 12 mezürde törensel bir monotonlukla sergilenir...

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Si bemol Majör 21. Prelüd (1838) şarkı söyler gibi (Cantabile) bir atmosferde ve 3/4'lük ölçüdedir... Yine noktürn havasında, sol elin alışılmamış şekilde iki sesli (legato) duyurduğu motif eşliğinde lirik bir ezgi sergilenirken, bas sesler karşı yönde gelişir... Sol bemol Majördeki orta bölmede ise temanın tekrarı gerçekleşmez...

  Sol minör 22. Prelüd (1829) , çok heyecanlı (molto agitato) tempoda ve 6/8'lik ölçüdedir... Chopin'in, ülkesine giren Rusların Varşova'yı işgalinden etkilenerek yazdığı bu parçada, sol elin gökgürültüsü gibi hiddetli pasajları eşliğinde, sağ elin senkoplu vuruşları heyecanı artırır... Orta bölmede uyumsuz Re bemol Majöre dönüşen ve 'Varşova'nın Düşüşü' diye adlandırılan prelüd'de sol elin staccato olarak duyurduğu iki pasaj da oldukça dayanıklılık gerektirir...

  1838'de bestelenen Fa Majör 23. Prelüd orta (moderato) tempoda, 4/4'lük ölçüdedir... Bestecinin Op.10 No.8 Etüd'üne çok benzeyen bu parçada ezgi, sağ elin hızlı pasajları ve arpejleri eşliğinde çok bağlı (sempre legato) olarak belirir ve boşlukta yüzermiş gibi, iki elin zarif arpejleriyle söner...

  Re minör 24. Prelüd (1839) hızlı ve tutkulu (Allegro appassionato) tempoda ve 6/8'lik ölçüdedir... Etüd formundaki tutkulu anlatımı ve kahramanca havasıyla Chopin'in Op.10 No.12 İhtilal Etüdü'nü anımsatır ve üç ağır ve trajik akorla sona erer...

  ...

 • Cansu Dere
  Cansu Dere

  sıkı giyinilmeli :)

 • Hasan Tan
  Hasan Tan

  Uçurtma ve rüzgar..

  Bir film fragmanında duyduğum bir cümle geldi aklıma..' uçurtmalar rüzgara karşı geldiklerinden uçarlar '

  Toplumsal yozlaşının asıl nedeni rüzgara kapılmaktır sanırım. Popüler kültür öyle süslü ve gürültülü esiyor ki, kapılıp gidiyoruz toplum olarak.. İşte bu esintinin karşısında duracak vatandaşlar aranıyor..

  Güçlü esintilere ve akıntılara karşı duranlardır lider olanlar! ..