Kemal Ersözlü Şiirleri - Şair Kemal Ersözlü

Kemal ErsözlüHerkes Yazısı'na bri Resim bulabilir,
Her Resim'se Bambaşka Yazılar'ın İlham Cin'i olabilir...
Mensur Şiir'in

Devamını Oku
Kemal ErsözlüBöyledir çoğunlukla,
Günler Günler'le eşleşir,
Kör Gözler'e parlatır Haqiqat'ı
"Târih ve Aktuel'in İzdivac'ı"…

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Wâil "hangi Suç'tan" öldü/rüldü…
Taşlayabileceğiniz bir "Dış Qatil" var mı Gönül Rahatlığında,
İlk Taş'ı atabilecek Temiz
var mı aranız/
mızda.

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan,
Doğu'dan, Kuzey'den, Kara'dan, Deniz'den...
1800ler'den, 1900ler'den, 2000ler'den
Cennet Watanınız'a Hoş geldiniz...
Târih'te birlikte yürüdüklerimiz...

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Ah bir Namaz'ı kılabilseydik,
Bilirdik tüm Hayat Namaz'dan ibaret.
Namaz bir Kandil,
Şafağa çok var,
Kandiller yanar.

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Süleymân'ın Atlar'ı vardır,
Bacakları'nı sıvazladığı, Yeleleri'ni okşadığı, Alnı'ndan öptüğü Atlar'ı...
Alnı öpülesi Atlar'ı vardır Süleyman'ın...
At Hayır'dır,
Qıyamet'e kadar Hayır Atlar'ın Alnı'ndadır.
Kuşlar İctima ettiğinde,

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Henüz Ondördü'nde

Saat Ondört Sonra'sı,
Rahmet Yağıyor..
Baş'ı mı daha Hayırlı'dır, Son'u mu, ben bilmem.'
Rotanız'ı çizdi Ay'ın Ondördü.

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Biri Var'dı, vardım yanına...

Var mıydı biri Varlık'ta..

Biri vardı yanına, artık bir Var'dı, bir Yok'tu.

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

Zaman "burda dur ve öyle kal"...

Kızım'ın Gözler'i...
Hülyâm'ı saran Hâreli bir Çift Göz...
Işıl Işıl bu Gece Ay.. Qalbim'in İlhâm'ı.
Onsuz geçen 7 Ay...

Devamını Oku
Kemal Ersözlü

"Leylâ ü Mecnûn"dan, Karakoç'un Şiiri'ne
hep Mecnûn'u dinlemişizdir.
Âşıq olan'ı,
Mâşuq "Suqût Sureti"nde Mawerâ'dır..
Leyla Gece'dir çünkü.
Görünür olan Mecnûn..

Devamını Oku