Dost bî-Pervâ Felek Bî-Rahm ü Devran Bî- ...

Fuzuli
77

ŞİİR


665

TAKİPÇİ

Dost bî-Pervâ Felek Bî-Rahm ü Devran Bî-Sükûn

Gazel

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli' zebûn

Sâye-i ümmîd zâ'il âfitâb-ı şevk germ
Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn

Akl dun-himmet sadâ-yı tâ'ne yer yerden bülend
Baht kem-şefkat belâ-yı ışk gün günden füzûn

Men garîb ü râh-ı mülk-i vasl pür-teşvîş ü mekr
Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakş-ı füsûn

Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ
Her hilâl-ebrû kaşı bir ser-hat-ı meşk-i cünûn

Yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniş bî-sebât
Suda aks-i serv tek te'sir-i devlet vâj-gûn

Ser-had-i matlûba pür-mihnet tarîk-i imtihân
Menzil-i maksûda pür-âsîb râh-ı âzmûn

Şâhid-i maksad nevâ-yı çeng tek perde-nişîn
Sâğar-ı işret habâb-ı sâf-ı sahbâ tek nigûn

Tefrika hâsıl tarîk-i mülk-i cem'iyyet mahûf
Ah bilmen neyleyem yoh bir muvâfık reh-nümûn

Çihre-i zerdin Fuzûlî'nün dutupdur eşk-i âl
Gör ana ne rengler geçmiş sipihr-i nîl-gûn

Fuzuli
Kayıt Tarihi : 13.7.2002 13:54:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • İsmail Hakkı Naganlu
  İsmail Hakkı Naganlu

  Şiir doğru girilmiş Mefâ'îlün / fe'ûlün / mefâ'îlün / fe'ûlün kalıbı

  Söylediğinizi koyuyorum. Hop kalıp değişti

  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün oldu ki, Fuzuli gibi bir aruz ordinaryusu bu hataya hiç düşmez.

  Cevap Yaz
 • Ahmet Bey
  Ahmet Bey

  "Dost bî-vefâ" olarak biliriz bu gazelin başlangıcını. Zaten"Bî-perva" anlam olarak oturmuyor bu dizede.

  Cevap Yaz
  İsmail Hakkı Naganlu

  Şiir doğru girilmiş Mefâ'îlün / fe'ûlün / mefâ'îlün / fe'ûlün kalıbı

  Söylediğinizi koyuyorum. Hop kalıp değişti

  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün oldu ki, Fuzuli gibi bir aruz ordinaryusu bu hataya hiç düşmez.

 • Mahir Ateş
  Mahir Ateş

  ruhun saat olsun ..

  Cevap Yaz
 • Rabia Kabakbaş
  Rabia Kabakbaş

  tuba kabakbaş balkış@hotmail.com

  Cevap Yaz
 • Rabia Kabakbaş
  Rabia Kabakbaş

  tuba kabakbaş balkış@hotmail.com

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (7)

Fuzuli