Dôstum Âlem Senünçün Ger Olur Düşmen Bana

Fuzuli
77

ŞİİR


689

TAKİPÇİ

Dôstum Âlem Senünçün Ger Olur Düşmen Bana

Dôstum âlem senünçün ger olur düşmen bana
Gam degül zîrâ yetersin dôst ancak sen bana

Işka saldum ben beni pend almayup bir dôstdan
Hîç düşmen eylemez anı ki itdüm ben bana

Cân ü ten oldukça benden derd ü dâğ eksük degül
Çıhsa cân hâk olsa ten ni cân gerek ni ten bana

Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin
Zulmet-i hecr itdi çoh târîk işi rûşen bana

Dûd ü ahkerdür bana serv ile gül ey bâğbân
N’eylerem ben gülşeni gülşen sana külhan bana

Gamze tîgin çekdi ol mâh olma gâfil ey gönül
Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şîven bana

Ey Fuzûlî çıhsa can çıhman tarîk-i ışkdan
Reh-güzâr-ı ehl-i ışk üzre kılun medfen bana

Fuzuli
Kayıt Tarihi : 20.7.2000 11:34:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ömer
  Ömer

  Siteye google videolar üzerinden geldim. Bu gazelin okunmuş videosu lazım. Yani gazeli dinlemek istiyorum. Mümkünse onu da paylaşır mısınız?

  Cevap Yaz
 • Kubilay Tek
  Kubilay Tek

  mükemmel edebiyat böyle bir şey olmalı

  Cevap Yaz
 • Fatima Humeyra Kavak
  Fatima Humeyra Kavak

  Ali Şeyh Özdemir agabeyimin görüs ve yorumlarina harfi harfine katiliyorum... Ve bu siiri elestirmek icin degil de vaktini anlamak icin arastirsaydilar daha faideli bir is yapmis olacaklardi. Her zaman suyu bulandiranlar oluyor ne yapalim...Ya Sabur...

  Osmanli'ca kelimelerin aciklamasini sunuyorum siiri daha ice siner anlasilmasi ve faydalanmamiz icin...

  Rabbim Hakk asiklarina gani gani Rahmetini sunsun...

  Hayirli Huzurlu Cum'a lar diliyorum. Selam ve dualarimla...


  Gazel

  Dostum alem seninçün ger olur düşmen bana
  Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana

  Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dosttan
  Hiç düşmen eylemez anı kim ettim ben bana

  Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik degil
  Çıksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana

  Gamze tigin çekti ol mah olma gaafil ey gönül
  Kim mukarrerdir bu gün ölmek sana şiven bana

  Ey Fuzuli çıksa can çıkmam tarik-i aşktan
  Reh-güzer-i ehl-i aşk üzre kılın medfen bana


  Fuzuli

  GER:Türkçedeki 'eğer' kelimesinin kısaltılmış şekli. Eğer, şayet mânasındadır.

  PEND:Nasihat, vaaz, öğüt.

  MAH: Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. * Gökteki ay. Kamer.

  MUKARRER:Kararlaşmış. Takrir edilmiş. Karar verilmiş. Kat'i. Şek ve şüpheden beri olan. Muhakkak ve müsellem olan. Anlatılmış. Bildirilmiş.

  ŞİVEN:İnleme, sızlanma. * Mâtem, yas.

  REH-GÜZER:(Reh-güzâr) : f. Geçilen yol. Yol üstü. Geçit.

  EHL:(Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz. * Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline verilirse işler düzgün gider, sonuçtan herkes memnun olur. Eğer İslâma aykırı olarak ehliyet yerine eş, dost, adam kayırma, parti menfaati vs. bayağı, hasis düşüncelere yer verilirse ve işler ehliyetsizlere terkedilirse bundan herkes zarar görür.

  TARİK:Karanlık.

  AŞK:(Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme. * İttibâ'. Alâka.(İnsanın mahiyeti ulviye; fıtratı, câmia olduğundan; binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyyeye herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre merâtib-i muhabbet, meratib-i esmâya göre inkişaf eder. Bütün esmâya muhabbet dahi -çünki o esmâ Zât-ı Zülcelâl'in ünvanları ve cilveleri olduğundan- muhabbet-i zâtiyyeye döner.)

  MEDFEN: Mezar. Defnedilen, gömülen yer.

  Cevap Yaz
 • Sevim Yakıcı
  Sevim Yakıcı

  ANLAŞILAN BURALARDA LUZUMSUZ YANİ FUZULİ KALEM ÇOK
  BİZ ASİL İNSANLARIZ
  KABALIK EDEMEYİZ HAŞA
  BU SEBEPLE KİBARCA
  GÜLE GÜLE DİYECEĞİM
  AİT OLDUĞUNUZ YERE


  ZİRA:
  asıl azmaz bal bozmaz bozarsa yağ bozar aslı ayrandır


  SELAM İLE  (anlayana bu yeter, anlamayana ne desen nafile)

  Cevap Yaz
 • _karamsar_
  _karamsar_

  yüreğinize sağlık 'Ali Şeyh'
  mükemmel bir tespit, gediği dolduran bir tenkit.
  -Fazla söze ne hacet !

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (32)

Fuzuli