Vecdi Murat Soydan Şiirleri - Şair Vecdi ...

Yazdığım şiirlerin senaristi, yönetmeni, başrol oyuncusuyum. Hepsine de canımdan ve ruhumdan bir parça üflüyorum. Sadece ve sadece şiirlere aşığım.

Vecdi Murat Soydan

Bilindiği üzere “İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü Hakkında Kanun” 10.05.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 07.03. 2008 gün ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik hükümleri üzerine de, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonunda sivil kuruluşların ve halkın katılımıyla, her yıl 12 Mart tarihinde İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü törenleri düzenlenmektedir.

MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI:

Vatan ve Millet şairi olarak anılan Mehmet Akif ERSOY, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. 27 Aralık 1936 yılında aynı kentte öldü. Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İpek'li Tahir Efendi'dir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde ve Mekteb-i Mülkiye İdadisi'nde gördü, bir yandan da Fatih Camisi'ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Ortaöğrenimini bitirdiği yıl, yeni açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdi, dört yıl süren öğrenimi sonunda baytarlık (veterinerlik) bölümünü birincilikle bitirdi (1893) . Ziraat Bakanlığı'na memur olarak girdi, dört yıl kadar Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da görev yaptı. Bir süre sonra, ek görev olarak, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nde kitabet dersleri (1906) verdi. 1908'den sonra, arkadaşı Eşref Edip ile birlikte Sırat-ı Müstakim (1908) ve daha sonra Sebil'ür-Reşad (1912) dergilerini çıkardı; bu yıllarda, resmi görevi olan Umur-i Baytariye Müdür Muavinliğinde çalışırken Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine atandı (1908) . Balkan Savaşı'ndan sonra Umur-i Baytariye şubesindeki görevinden (1913) , ardından Darülfünun'daki (1914) görevinden ayrıldı. Meşrutiyet'in ilk döneminde, Ziya Gökalp'in öncülüğüyle başlayan 'Türkçülük' akımına karşı, Mısırlı bilgin Muhammed Abduh'un (1849-1905) etkisiyle, 'İslâm birliği' görüşünü benimsedi. Sırat-ı Müstakim ve Sebil'ür-Reşad'da yayımladığı makaleler, şiirler, çeviriler ve Fatih, Şehzadebaşı, Süleymaniye, Beyazıt camilerinde verdiği vaazlarla (1912) bu ülküyü yaymaya çalıştı. Birinci Dünya Savaşı içinde İtilaf Devletleri'ne karşı Ortadoğu'da bir İslâm Birliği kurma siyaseti güden Almanya'nın çağrısı üzerine, Harbiye Nezareti'ne bağlı
'Teşkilat-ı Mahsusa' tarafından Berlin'e gönderildi (1914) , burada Almanlar'ın eline esir düşmüş Müslümanlar için kurulan kamplarda incelemelerde bulundu. Dönüşünde yine birkaç ay kadar da Arabistan'a yollandı, savaş yılları içinde 'Bâb ül Meşihat'e bağlı olarak kurulan 'Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye' başkatipliğine atandı (1918) . Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye'den yana davranış ve yazılarından dolayı, Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye'deki görevinden atıldı (1920) . Anadolu'ya geçerek Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı (1920-1923) : Konya ayaklanmasını önlemek, halka öğüt vermek için Konya'ya gönderildi. Oradan Kastamonu'ya geçti, Nasrullah Camisi'nde Sevr Antlaşması'nın iç yüzünü, Kurtuluş Savaşı'nın niteliğini anlatan coşkulu bir vaaz verdi, bu vaaz Diyarbakır'da basılarak (1921) bütün vilayetlere ve cephelere dağıtıldı. Yaşamının bu döneminde 'İstiklâl Marşı'nı yazdı (1921) . Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İstanbul'a döndü; çağdaş ve uygar yeni Türkiye'nin kurulması için zorunlu görülen siyasal ve toplumsal devinim ve devrimleri, kendi inanç ve ülküsüne aykırı gördüğü için Türkiye'den ayrıldı. Mısır'a gitti, Hilvan'a yerleşti, Kahire'deki Câmi-ül Mısriyye' adlı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı müderrisliğine bulundu (1925-1936) , bu gönüllü sürgün döneminde siroz hastalığına tutuldu; sağaltım için döndüğü İstanbul'da öldü.

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

Olursa içerin yavaştan bir hoş
Sevgi kollarına hiç durmadan koş!
Anlarsın zamanla, sevmenin de boş,
Benliği çürümüş dert olduğunu.

Küçük dünyamdın.

Devamını Oku
Vecdi Murat SoydanVURMAYIN YILLAR...


Prangalar vurulmuş duygularıma

Devamını Oku
Vecdi Murat SoydanHADİ GÜZELİM EYVALLAH!


Her şeyimdin, can ve canan,

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

______Benim sadece iki elim var.
Hayata dört elle sarılmam için sana ihtiyacım var! ______Bana ellerini ver,

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

Sensizliği ben bilirim
Sen gidersen eksilirim
Viran olur her bir yerim
Sen gidersen eksilirim


Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

biz sevdamızı yüreğimize yazmışız gülüm
ne noter şerhi, ne kadı izni

mühürleyip saklamışız en kuytu yerinde
ne hırsız çalabilir, ne arsız bulabilir

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

ÖLÜM BESTESİ (1)

İhaneti gördüm,
İşte o an yıkıldım,
Gözün aydın!
Bu son gecem sevgili,

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

Güneş, aya tutuldu,,,
Ben de sana.
Şiirin adı oldu: Hümeyra...

____ Her şeye sınır çizilebilir ama, sevgiye asla! ____

Devamını Oku
Vecdi Murat Soydan

Alana sattım
Dünyanın anasını.
Rafa kaldırdım,
Dertleri, tasaları.
Alemlerdeyim
Geziyorum semayı.

Devamını Oku