Salih Şanlı Şiirleri - Şair Salih Şanlı

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

1969 yılında Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Çüvenli Köyünde doğdu. İlk ve Ortaokulu köyünde okudu. Gökçeada Öğretmen Lisesinde lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Halen İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Salih Şanlı

Açtı İstanbul’da lâlem tâcı nûrdan bir mücevher
Neş’elenmiş cümle âlem olma gönlüm hiç mükedder

Lâlezârdır bir ışık ummânıdır artık bu belde
Bir güzel şehroldu İstanbul apaydınlık münevver

Devamını Oku
Salih Şanlı

Duâlar eyle ol Mevlâ’ya gel yalvar gönül ağla
Habîbullâh’ı sev sevdâya dal hepten gömül ağla

Selâm gönder o mahbûb yâre gönlüm aşk u sevdâ sun
Coşup sellerce ak, yağmurca elmas ol dökül ağla

Devamını Oku
Salih Şanlı

Ağla gönül, elbet diner acın ağla ağla
Avlandın sonunda sevdâ denen ağla, ağla

Nasıl düştün bu tuzağa, nasıl yakalandın?
Yüreğini onmaz acılarla dağla ağla

Devamını Oku
Salih Şanlı

Âh ne hoştur erguvânın böyle mesrûr durması
Sevgiden aşktan ibâret bir nazargâh kurması

Her gören hayrân kalır bir armağandır tâc gibi
Gönle sevdâsıyla nûrdan bir otağ kondurması

Devamını Oku
Salih Şanlı

Erguvânım sendedir en tatlı en hoş albeni
İlkbahârın aşk u sevdâsıyla mest et sar beni

Bülbülün olsun sevenler âşığın olsun cihân
Bir tebessüm eyle ey yâr nûra garket gülşeni

Devamını Oku
Salih Şanlı

Geldi nîsân oldu gönlüm lâlemin pervânesi
Aşkı bulmuş cümle kalbler renginin mestânesi

Çok diyârlar gördü lâkin gönlü hiç meyletmedi
Hoş-edâmın sâde İstanbul imiş öz hânesi

Devamını Oku
Salih Şanlı

Saâdet safâ devriydi bir dem düğün-toydu
Son Nebî’nin asrıydı Hakkın Habîbi O’ydu

Rahmân’ın son vahyini getirdi o has Elçi
Sâfî tertemiz, nûr pâk olur, soyu o soydu

Devamını Oku
Salih Şanlı

İlkbahâr yağmur saçar saf incidir her tânesi
Erguvân bir hoş açar âlemlerin bir tânesi
Renginin sermesti olmuş şehr-i İstanbul gönül
Kalblerin baştâcıdır âşıkların nûr tânesi

Devamını Oku
Salih Şanlı

Habîbullâh’ı çok ihsâna nâil eyle Allâhım
Azîz et cümle âlem üzre iklîl eyle Allâhım

Yayılsın aşkı şarktan garba nûr olsun ufuklar hep
Zemînden Arş’a dek dünyâya şâmil eyle Allâhım

Devamını Oku
Salih Şanlı

Al lâle imiş cân u gönülden daha âlâ
Âlemde şu İstanbul’a vermiş onu Mevlâ

Kalblerde kurup tahtını aşkıyla olur şâh
Sevdâsı nezihtir yüzünün şânı da vâlâ

Devamını Oku