Salih Şanlı Şiirleri - Şair Salih Şanlı

Salih Şanlı

Âhımı duy, yüreğim feryâda düştü ey yâr
Sana kavuşmak, âh, ne güzel bir düştü ey yâr

Aydınlık yüzünün arkadaşlığı nerede?
Üzerime ıssız geceler üşüştü ey yâr

Devamını Oku
Salih Şanlı

Feyz ü nûrsun, esselâm ey Son Nebî, bâkî selâm
Saf huzûrsun, esselâm ey Son Nebî, bâkî selâm

Bir güneş eyler zuhûr, ufkunda vahyin, nûr saçar
Ol zuhûrsun, esselâm ey Son Nebî, bâkî selâm

Devamını Oku
Salih Şanlı

Gönül, hiç âşığın bir ânı mâşuksuz geçer miymiş?
Seven ol yâri hoşnûd etmeden burdan göçer miymiş?

Bu dünyâ imtihan dünyâsı mü’minler bilir elbet
Zehirdir hubb-u dünyâ ehl-i îmân hiç içer miymiş?

Devamını Oku
Salih Şanlı

Nazar et gel kerîm yâr yoksa âlemler esen olmaz
Gülüp misklerce esmezsen bu zümrüd bahçe şen olmaz

Lâtîf bir yel eser rahmetle şefkat yüklü sînenden
O sel coşmazsa dünyâmızda ot bitmez çimen olmaz

Devamını Oku
Salih Şanlı

Geldi şâhım geldi sultânım semâdan müjdelerle
Aşkının hayrânı kalblerden selâm olsun o câna
Sırf sevinçtir şimdi dünyâ nûra ermiş beldelerle
Aşkının hayrânı kalblerden selâm olsun o câna

Geldi yârim sevgilim Son Elçi rahmettir cihâna

Devamını Oku
Salih Şanlı

Gel gönül sevdâyı İstanbul’da bul gel aşk dile
Erguvânın sevgisinden mest olur gökler bile
Derd ü gam olmaz bu dem gel erguvânın devri bu
Gönlü seyrân ettirir göklerde bir sevdâ ile

Devamını Oku
Salih Şanlı

Gelmiş de bahar aşka boyanmış yine her yer
Gönlüm yine ey dost o şirin lâleyi ister

Sevdâ beni İstanbul’a bağlar da derim hep:
“Göster bana ey belde güzel lâlemi göster”

Devamını Oku
Salih Şanlı

Gel sevgili gel sevgili nîmet olarak gel
Gözler seni bekler bize cennet olarak gel
Şânınca selâm kutlu Rasûl âşığınız hep
Ey müjdeci Âlemlere Rahmet olarak gel

Devamını Oku
Salih Şanlı

Ben göçüp gelenlerin çocuğuyum, göç vakti
Göçüp gidenler gibi, Endülüs'ten öç vakti

Gözyaşları ateşti, özyurttan çıkılırken
Suskun, korkulu, kara bir gecenin geç vakti

Devamını Oku
Salih Şanlı

Bir saka kuşu öter, dinler meyve yaprak dal
Arılar vızıldaşır, dinler kovan petek bal

Her çiçekte başka tat, mest olmuş kelebekler
Çimenlere örtülmüş, çiyden örülmüş bir şal

Devamını Oku