Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • türk28.01.2007 - 07:54

    Türk deyince aklıma dürüst,çalışkan,onurlu,kuvvetli,mert,zeki bir millet geliyor.

  • orhun yazıtları28.01.2007 - 07:51

    Orhun yazıtları; türkün ve türklüğün ne kadar eski olduğunu,yazıyı kullanarak örf ve ananeleri geleceğe anlatan nadir bir millet olduğunu,edebi ve tarih şuurunun ne kadar gelişmiş olduğunu anlatan bir şaheserdir.