Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • mete han28.03.2006 - 23:10

    Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu Teoman (çincede tu-man) kağanın oğlu Mete Kağan (çincede Mo-dun) . Küçük devlet ve boylar halinde yaşayan hunlar onun zamanında bir araya gelerek büyük bir imparatorluk haline geldiler. Yine hunların dışındaki tatar, merkit, kereyit, moğol ve tatar boyları onun zamanında dün ya sahnesine çıkmışlardır. Kuzeyden gelen hun ve diğer bozkır kabilelerinin akınlarından korunmak için yapılan Tarihi Çin seddi onun zamanında tamamlandı M.Ö. 278. Ama çin seddide hun akınlarını durduramamıştır. Yazılı tarihte orduda 10 luk 100 lük 1000 lik ve 10.000 lik birlik, bölük, tabur, tümen ve alay yapısını ilk kuran ve uygulayan komutandır. Mete iyi bir komutan olmakla birlikte aynı zamanda iyi bir siyaset ve devlet adamıdır. Bu şu sözü ile ispatlana bilir. 'Çin işgal edilse bile uzaktan idare edilemez, çine yerleşmek ise, eriyip gitmek ve yok olmak demektir. O nedenle çin kontrol altında tutlmalı ve dikkat edilmelidir. Ayrıca Mete düşmanlarına devletinin çorak bir toprak parçasını vermemek için atını ve eğini verecek kadarda halkını ve devletini seven birisidir.

  • mançurya04.06.2005 - 15:16

    gizemler diyarını, masallardaki kaf dağının arkasını