Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • mason15.03.2005 - 17:13

    Mason 'mayıs' demektir. Dışı sert, içi cılk, biraz da kötü kokulu olur.

  • 5n1k15.03.2005 - 17:07

    N (yani ingilicçe 'en', yani n+1'in en'i, yani sonsuz, yok bişi) K ise yay sabiti. 5N1K demek 5 tane sonsuz çaarpıı 1 yay = yaylı epey sonsuz!