Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • Güneş Dil Teorisi05.11.2008 - 20:56

    Güneş-dil teorisi 1930 yılında Atatürk tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Dil devriminden sonra Türkçenin içine girdiği bunalım Atatürk'ün canını bir hayli sıkmıştır.O dönemde Dil Kurultayı'nın (şimdiki TDK) yapmış olduğu çalışmalar yetersiz kalmaktaydı. Dilimizden yabancı kelmelerin atılması ve yeleriine Türkçe karşılık bulunması işi ne yazıkki hüsranla sonuçlandı. Bu durum karşısında Atatürk, viyanalı doktor Hermann Kvergitsch'in bir kitabında rastladığı bütün kelimelerin güneşin oluşumu kadar eskiye dayandığı fikrinden hareketle bu teoriyi yakınlarıyla paylaşır. Dünyadaki bütün dillerin bir dilden türediği ve bu dilin kökeni çok eskiye dayanan Türkçe olduğu fikri heyecanla karşılanır. Böylece Türkçenin o an içinde bulunduğu buhranlı durumdan bir nebze de olsa kurtulması sağlanmıştır. Saçma olarak nitelendirmek pek doğru değildir. Bana kalırsa oldukça iyi düşünülmüş bir kurtarma planıdır. Belki bunun gibi bir teori günümüzde de heyecan yaratır ve Türkçenin daha da iyi incelenmesini sağlayarak, dilimizin gelişmesine katkıda bulunabilir.