Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • türban16.12.2004 - 22:54

    Ben herhangi bir yerin sözcülüğünü yapmayacağım. (Yapanlara kızdığımdan değil, niyetimin yanlış anlaşılmasından korktuğumdan söyledim.) İslâmî rejimlerde, kadının toplumsal hayattan tamamen soyutlanması ve kadın kimliğinin yok edilmesini tabii ki tasvip etmiyorum. Fakat kıyafet belirleme, kişinin kendi iradesinde olması gereken bir konu. Özetle şunu söylemek istiyorum; türban yasağı bir İNSAN HAKKI İHLÂLİDİR! Kişiler hangi kıyafeti giymek istediklerine kendileri karar vermelidir. Bunun kanunlarla ya da tüzüklerle yasaklanması insan haklarının ihlâl edilmesi anlamına gelir. Aynı şekilde, islâmî ülkelerde başını açmanın yasak olması da bir insan hakkı ihlâlidir. Hangi rejimle yönetiliyor olursa olsun, bir ülkede kılık - kıyafet konusu kanunlarla belirleniyor, yasaklanıyorsa, o ülkede insanların en temel haklarından birine tecavüz ediliyor demektir; gerek devlet eliyle, gerekse toplumsal olarak. (Merak edenler için dipnot; ateistim.)