Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • bediüzzaman08.08.2012 - 23:48

  İki farklı kelimenin birleşmesinden oluşmuştur.
  1. Arapça'daki 'ب َ د ِ ي ع ُ '
  2. Türkçe'deki 'zaman'

  ب َ د ِ ي ع ُ , '(okunuşu: bedîu) yenilikçi bir şekilde yaratmak' anlamına gelmektedir.
  Bu fiilin cümle içinde kullanımına örnek olarak, Kuran'da pek çok surede geçen ve Allah'ı tarif eden
  'ب َ د ِ ي ع ُ ا ل س َ ّ م َ ا و َ ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ْ ض ِ ': Bediüssemavati ve'l ard (Bakara suresinin 117. ayetinden alıntıdır)
  cümlesi verilebilir. Bu cümle anlam bakımından
  'Göklerin ve yerin benzersiz bir şekilde yaratıcısı'
  olarak tercüme edilir. Değişik mealcilerin çevirilerine muhtelif meal sitelerinden ulaşabilirsiniz.

  Bediüssemavat: Göklerin benzersiz yaratıcısı (semavat = gökler)
  Bediüzzaman: Zamanın benzersiz yaratıcısı

  Özetle;
  Said Nursi'nin takipçileri tarafından bu kelimeye anlam kayması geçirtilmiş, ve zaman içerisinde 'zamanın benzersizi' anlamı yüklenmiştir. Fakat, özü itibari ile, kelimenin esas manası 'zamanı benzersiz şekilde yaratan'dır.