Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
Ayşe Jale
Ayşe Jale

SÂKÎ KEREM EYLE BÎ-DİMÂĞIM. PÂ- BESTE-İ RİŞTE-İ FERÂĞIM