Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • MUŞ BULANIK OĞLAKKAYA KÖYÜ24.03.2010 - 11:57

    kendi rızkına razı ol! Kendi rızkına razı olan, kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. Allahu taela’nın taksim ettiği rızka razı olmayan, o’nu kaza ve kaderinde, dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasınınkilerini büyütmüş olur. Her zaman kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. *****lar arasında bulunan horlanır.Alimler arasında bulunan hürmet görür.