Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Recep Alpaslan
Recep Alpaslan

DOGRULUGUN GÜCÜYLE YAŞADIGIM SÜRECE KAİNATI BİLE FETHEDEBİLİRİM

 • ironi23.08.2009 - 00:24

  Nesnelerin birbirine karşıt adlarla adlandırılmasına dayanan ve Aristoteles’in karşıtlama ile eş tuttuğu retorik sanatına ironi denir.
  Kökeni sokratesçi ironiye dayanan bir retorik sanatı olarak ironi, okuyucuda gülünç ya da eleştirici bir etki yaratmayı ve iki öğe arasındaki karşıtlığın tam olarak anlaşılmasını amaçlar. XVIII.yy yazarları, XIX. yy yergi yazarları, Antole France, Renan, Alain ironiden yararlandılar ve bu sanat onlarda genellikle titiz bir kuşkuculuğun ifadesiydi. Daha genel olarak ironi, her yapıtın oluşumunda yer alan karşıtlıktır. Örneğin, Sophokles’in Oidipus’ta örneğini verdiği trajik bir ironiden ve Friedrich von Schlegel’e göre öznel olmakla birlikte nesnelliğe bağlı bir yapıtın ikiliğini göstermek üzere, romantik ironiden söz edilebilir. New Criticism akımı da her türlü dilsel yaratmanın taşıdığı gerili ve iki yanlığı belirtmek için bu kavramın kullanımını genelleştirmiştir.Türk Dil Kurumu ise 2005 basımı sözlükte madde başı olarak yer verdiği “İroni” kelimesine;
  “1.Gülmece.
  2.Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. “ anlamlarını vermiştir. Fransızca “ironie” kelimesinden geldiği de sözlükte bildirilmiştir. Wikipedia ise aynı sözcüğün eski yunanca” eironeía” sözcüğünden geldiğini belirtmiştir.

  İronide söylenen şeyin ya tam tersi ya da tersi olmasa da uzak anlamlısı kastedilir. Ciddi söylem gibi görünen ifadelerde aslında çelişen noktalara vurgu yapılır..Mizahdan farkı olarak ironi daha eleştirel bir tavra sahiptir.
  KAYNAK=ERKANHİRİK:com.tr/ironi-nedir/

 • şu an ne dinliyorum22.08.2009 - 11:59

  MANGA (Sehr-i hüzün) = Beni Benimle Bırak

 • ares22.08.2009 - 11:50

  ARES Hayranlık anlamını taşır KAYNAK:http://www.osmanlicasozluk.net/osmanlica/sozluk-A-20-1.html