Kültür Sanat Edebiyat Şiir

farz nedir sizce ne demek, farz nedir size neyi çağrıştırıyor?

farz nedir terimi Hilal Kaplan tarafından 07.08.2008 tarihinde eklendi

 • Gökyüzünün Rengi
  Gökyüzünün Rengi 24.01.2016 - 00:32

  Farzın Ameli farz itikadı farz
  Terkinde günahkar olunur.
  İnkarında kafir olunur.

 • Hanife Türkyolu
  Hanife Türkyolu 13.08.2009 - 14:09

  yapılması halinde sewap yapılmaması halinde ALLAHU TEALA HAZRETLERİnde n ceza görüleceğine inandığımızz kurallar bütünüü...

 • Onur Bilge
  Onur Bilge 07.05.2009 - 12:54

  ALLAH'IN EMRİDİR! ..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 20.01.2009 - 19:30

  Allah'ın müslümanlara yapılmasını açık bir şekilde emrettiği kurallardır.
  Bunları yapmayan günah işlemiş olur. İnkar edenler ise islam dininden çıkmış olur.

  İslam büyüklei bu farzları 54 farz adı altında toplamışlardır.

  Müslümanlar bu 54 farzdan mümkün olduğunca çoğunu yapmaya çalışmalıdırlar.

  İşte o 54 farz:

  İSLAM DA 54 FARZ
  1- Allah'ı daima zikretmek.
  2- Helal kazanılmış elbise giymek
  3- Abdest almak.
  4- Beş vakit namaz kılmak.
  5- Cünüplükten gusletmek.
  6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek.
  7- Helalden yeyip içmek.
  8- Allah'ın taksimine kanaat etmek.
  9- Tevekkül etmek.
  10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
  11- Nimete karşılık şükretmek.
  12- Belaya sabretmek.
  13- Günahlara tevbe etmek.
  14- İbadetleri ihlas ile yapmak.
  15- Şeytanı düşman bilmek.
  16- Kur'an-ı delil tanımak.
  17- Ölüme hazırlıklı olmak.
  18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
  19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
  20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
  21- Akrabayı ziyaret etmek.
  22- Emanete hıyaret etmemek.
  23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
  24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.
  25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
  26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
  27- Her şeye ibretle bakmak.
  28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)
  29- İlim öğrenmeye çalışmak
  30- Kötü zandan sakınmak
  31- İstihza (alay) etmemek
  32- Harama bakmamak
  33- Daima doğru olmak
  34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek
  35- Sihir yapmamak
  36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak
  37- Allah'ın azabından korkmak
  38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek
  39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek
  40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak
  41- İçki kullanmamak
  42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak
  43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
  44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
  45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
  46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
  47- Kibirlilik etmemek
  48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
  49- Beş vakit namazı muhafaza etmek
  50- Zulm ile halkın malını yememek
  51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak
  52- Riyadan (gösterişten) sakınmak
  53- Yalan yere yemin etmemek
  54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

 • Fatma Alageyik
  Fatma Alageyik 08.08.2008 - 12:50

  Allahü Tealanın yapılmasını emrettiği şeylere farz denir…
  Allaha iman etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi…


  Farz, namaz kılmak, oruç tutmak gibi kesin delillerle yapılması emredilmiş fiillere denilir. Farzı yerine getirmek Müslüman için zorunludur, görevdir. Farzı yerine getirmek sevap, özürsüz olarak terk etmek günahtır. Farzı inkar eden ise dinden çıkmış olur.
  Farz, Farz-ı kifaye ve Farz-ı ayn olmak üzere ikiye ayrılır.
  Farz-ı ayn: Müslüman'ın yapması gereken dini emirlerdir. Bazılarının yapması ile diğer şahısların üzerinden sorumluluğu düşmez. Herkesin ayrı ayrı yapması gerekir.
  Beş vakit namaz kılmak, ramazan orucu tutmak, zekat vermek, gusletmek bu tarz farzlardandır.
  Farz-ı kifaye: Yapılması topluluktan istenilen, dolayısıyla birilerinin yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu düşen farzlardır. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayenin sevabı yalnız onu yapanlara gider. Farz-ı kifaye hiçbir mükellef tarafından yapılmayacak olursa, o beldede bulunan bütün mükellefler günah işlemiş olurlar. Mesela cenaze namazı, o yörede bulunan mükelleflere ayrı ayrı değil, hepsine birden toplu olarak farzdır. Eğer mükelleflerden bir kısmı cenaze namazını kılarsa, diğerleri günahtan kurtulmuş olur. Artık cenaze namazı kılmayanların üzerinde sorumluluk kalmaz. Eğer cenaze namazı hiç kimse tarafından kılınmazsa o zaman o beldede bulunan Müslümanların hepsi günahkar olur.

  alıntı