Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Bacon sizce ne demek, Bacon size neyi çağrıştırıyor?

Bacon terimi Serpil Saygılı tarafından tarihinde eklendi

 • Dilan Deniz Bulut
  Dilan Deniz Bulut

  bacon kimdir bu bir yazar ama hayatı nedir

 • Timur Bilal
  Timur Bilal

  domuz etinden yapılan ve anglo - sakson mutfak kültüründe önemli bir yeri olan hede.

 • Ramazan Toy
  Ramazan Toy

  Francis Bacon (1909-1992)
  II. Dünya Savaşı'nın bitimi soyut sanatın Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeniden canlanması sonucunu doğurmuştur. Kazanan ve kaybedenler için savaşın olumsuz etkileri gerçek anlamda ortaya çıkmıştır. İnsanların savaşı sorguladıkları bu dönem bireyselleşmeyi de beraberinde getirdi. Hiçlik diyebileceğimiz bu ortamda 1945 Nisan' ında Bacon, 'Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion (Çarmıha Gerilme Kaidesinde Figürler için Üç Çalışma) adlı resmini, Londra Lefvre Gallery'de sergilemiştir.

  Resimdeki insanla hayvan arasındaki acı, dehşet ve korkuyla çığlık atan, kıvranan bu figürler toplama kamplarından henüz çıkmış insanlar için tam bir şok etkisi yaratmıştır ve Bacon sarsarak da olsa bu insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır.

  Yaşamı: 28 Ekim 1909'da Dublin'de doğmuştur. Babası at üreticisi olduğu için çocukluğu Dublin'e yakın bir çiftlikte geçmiştir. I.Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ailece İngiltere içinde sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Astımlı olduğu için okula gidememiş, evde ders alarak eğitimini tamamlamıştır. Bu nedenle İrlanda'daki anneannesinin yanına yerleşmiştir. Sanatçı için babasının sert ve katı tutumundan uzak bu yıllar çok önemlidir. Resimle ilk tanışıklığı Pre-Rafaelitleri örnek alarak resim yapan teyzesinin eşi sayesinde olmuştur. Bacon'ın çocukluk ve gençlik yılları savaşın doğurduğu düzensiz hayat, babasının katı disiplini, yanlarında sık sık kaldığı anne tarafının sorumsuz hayatı ve içkici komşularla geçen bir karmaşa biçiminde genellenebilir. Onun gözlemci kişiliği bu insanların tuhaflıklarını analiz etmesini sağlamıştır.

  1926 yılında annesinin iç çamaşırları ile yakalanınca evden kovulmuş ve erken yaşta çalışmaya başlamıştır. Kısa süre sonra Londra'dan ayrılıp Berlin'e gitmiş ve burada Dix ve Beckmann gibi sanatçılarla karşılaşmıştır. İlk kez Paul Rossenberg Galerisi'nde gördüğü Picasso sergisinden etkilenerek resim yapmaya başlar. 1929'da desinatör ve iç dekoratör olarak Londra'da ünlenmiştir. 1930 yılında ise resim yapmaya başlamış ve İngiltere'de gerçeküstücü ressamlarla sergilere katılmıştır.
  1933 yılında resim hayatının ilk başarısını 'Çarmıha Gerilme-1933' adlı çalışmayla elde eder. 1934'te ise Curzan'daki evinin bodrum katında sergi organize eder. 1936'da resimleriyle gerçeküstücülerin sergisine katılmak istese de resimleri yeterince gerçeküstü bulunmadığı için iade edilmiş ve bundan sonra 1945 yılına kadar sergilenmemiştir. Resmin, özgürlüğünü elinden alacağını düşündüğü için buna zaman ayırmamıştır. Sonunda Hampshire'da bir kulübeye taşınarak burada 1929-1944 yılları arası yaptığı bütün resimlerini tahrip etmiştir. Bu tarihten sonra ise yoğunlaşarak ve korkularından vazgeçip sürekli resim üretmeye başlamıştır. 1945'ten sonra ise çok sayıda ve farklı ülkelerde kişisel sergiler açmış, yapıtları büyük ve ünlü müzeler ve koleksiyonerler tarafından satın alınmış, çok sayıda ödüller almıştır.