Gülzarı Aşka Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Gülzarı Aşka

EY SEVGİLİ
gülzarı aşka meftun olanı sensin ey canım efendim
ilmullahu ümmül kitabın okur tecelliyi Rahmanı feyzinden
yüzünde seyreder aşıklar sebul mesaniyi canım efendim
içmeyen aşık değildir şarabün tahureni senin elinden
********************
himmetin hikmetin nurun iledir canım efendim
gafleti kamu bilmez manayu kuş dilin Süleymanını
mazharı insan imiş kemalat sahibi canım efendim
girip de erenler rahına kim bula canda derde dermanı
***************yazımsaatarih21.38/24.02.2018
dü cihan neylesin gerek değil Hak aşıklarına canım efendim
mücellayı aşıkın gülü Ahmedin nurun iledir hikmeti gülübala
firkatu hicran durur aşıklara kederi gam ile canım efendim
gönlün yari isteyeni gülzarında Enbiya Evliya yolun tuta
***************yazımsaatarih21.47/24.02.2018
Hak aşkıdır her anın bi şeninde nuru gönlünde canım efendim
yanar aşkın ödüyle aşıkların seyribillah ile senin dergahında
delildir nuru veresatül Ahmedin biatı aşısı sende canım efendim
derviş olup ilmi Haktan alırlar marifeti çün gönlün fakrü sarayında
***************yazımsaatarih22.09/24.02.2018
zevkü şevki pürü safayı aşk ilesin ey misi gül canım efendim
varlığın fena eden bu dünyada ölmezden evvel öleni canı feda
kenzi bi payanı bulanısın gönlünde nice rahmet canım efendim
şol aşıklardır sadıkı erkan içre vuslat dilesen Hakkın girdigarında
****************yazımsaatarih22.40/24.02.2018
lokmanısın derdü Hak aşkının cana ey canan canım efendim
derde Haktan devayı ihsan rahmetindir gelir yüce Allahtan
yedi deryayı Hakikat ummanın sedefi incisisin canım efendim
can bazarı bu alemi cihan aşıklara aşk kemendin kurbandan
****************yazımsaatarih23.06/24.02.2018
mevcudatı alemin her zerresü taacüp ede sana canım efendim
ruhu marifet iledir feyzi rahmanı tecelliyat sende hu mümkinat
vahdette yeksan eyleyenisin özünü pakü saf canım efendim
Hakka bulan yola kim erdü irfana olmaz anında benü müşkilat
*****************yazımsaatarih23.15/24.02.2018
Ümmül kitabı gönlün kıldı Hak aşk ile hoş demin canım efendim
Hüdadır severse kulların aşka eyler iktifa Hakikatı içre abı derya
kafu dağu benliği aşup canu tenü tamu yananısın canım efendim
yoktur bekasu şu yalanu cihanın sakın tacuna tahtına senü aldanma
******************yazımsaatarih23.35/24.02.2018
tacu fakrü rabbaniyedür başında durur senin canım efendim
kevni camidür küllümen aleyha fan ile aşıklar vasfında ol Ademin
ismi Azamın vardır gönlünde sana Haktan hediye canım efendim
ANkayu kuştur ana kavuşan kati menzilin kim bulaları Hakikatın
*******************yazımsaatarih00.31/25.02.2018
Hak mazharı tecellisisin gönlünde Hakka vasiyü canım efendim
can mihengin göçmeden cihan bağında bilmek istersen cananı
Ademi ayineyi ayan ile aynasın cümle alemlere canım efendim
Muhammed gülşeninde bir güle aşık olanıdır bülbülü hu aşiyanı
*******************yazımsaatarih00.42/25.02.2018
cifeyü dünyaya kılmaz rağbet dü cihanı neyler canım efendim
seyrü beyhudedir alemi leşü sarayı dünya gelip de geçilenü
irşadü sıratımüstekime vahtedin mihmanısın canım efendim
tenü nefs cübbesünden uryan oluptur kavuşur Hakka sevgilü
******************yazımsaatarih00.54/25.02.2018
mazharı şefaat makamın sırrı fakrü Ademisin canım efendim
yeşil atlas donun giyer Muhammed Ali erenler gaybü mekanda
alemi vahdette kehfü süreyü ledünün mazharısın canım efendim
talip ol candan Hakka lezzet almak istersen Hak girdigarında
*******************yazımsaatarih01.22/25.02.2018
seyyidhadimsüleymanım noktayı zerredir alemler canım efendim
kutbul aktabı gavsul azamı Ademdir asrın velisi hakkelyakina
cümle Evliyalar tabidirler ana devranı şen içinde canım efendim
kim kaldı zanda cahilü amayündür ulaşmaz o vahtetin nefhasına

yazımsaatarih22.28/24.02.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:48:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!