Süleyman Soytürk Şiirleri

20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

izmir doğumlu...şu anda yaşamakta...

Süleyman Soytürk

EY SEVGİLİ
payanı yoktur aşkı ilahinin ademi ayinesinden seyribillah olunca
kadri güneş doğunca o kalbe o nur ve hikmeti er kişi bulunca
yetişir feyzi ihsanı Rabbaniye edince iltica Evliyaya ana varınca
ayan olur arüfübillaha mükemmel mazharında vacibeyi mutlakça
*********************yazımsaatarih05.46/09.02.2018

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

EY SEVGİLİ
bir derde düşeli beri gönül nicedir dolaşır sahralarda
aşkdır beni kenzi nihanı arasam da bulsam ummanlarda
harabatı oldum senin fakirin ey Allahım her şeni ol anda
şarabı tahureni aşk içibenü mest oldum huzuru divanında
*

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

BİSMİLLAH ALLAHU EKBER
SALLALLAHU MUHAMMED
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜLER ŞERHÜ 1...7
ey gönülden gönüle bir yol vardır...yakınlığından uzak olanın gönül ile işi nedir ki,kötü nefsi ile oynaşan ahırda samandan başka bir şey göreni olmaz şu yalan dünyada.
ey kendini arayan bil ki bu dünyada vesilesiz bir şeyin elde edilmediğini bil,gör,işiteni ol...yüce Hakkın hükmü böyledir,
aşık Ahmedin nurunla aşılandı mı,kerem sahibi olur,bayağı adamlardan uzaklaşır,çünkü bu dünyada her alıcının bir müşterisi vardır,cinsi cinsini çeker;acı ile tatlı hiç bir arada yendiği,içildiği nerde görülmüşde duyulmuş ey yarenler...

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

EY SEVGİLİ
derdümün dermanü acep nedür çaresü
aradım bulamadım can içreyü cananü hanü yaresü
hoş yane gelem deyü ararım bulam kimdür Hak velisü
yansun onun gönlünde nur Ahmedin çerağı olam ben pervanesü
**************yazımsaatarih21.24/1.11.2018

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

Derviş bilir ermişi
Hak yoluna olmuşu
dervişler Anka kuşu
kafesteki kuş değil...
************
söz olsun yürekten

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

EY SEVGİLİ
ey can bul Enbiya Evliyayı bil nefsinle canda cananı
olma kula kul kula kul olanın olmaz Hakka vaslı yarı
yarin ister isen kim müdam zikretsin onu gece gündüz canı
mihman ola Hak aşkına aşık hu gönlü cezbeyler keremkanı
************yazımsaatarih15.01/21.01.2018

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 1...7

EY GÖNÜL BİZ BİÇARELERİZ GEL YANIMIZA,
şer nefislerimizi mutmain eyle,
nefs kuşu ölmezden önce ölmez ise ruh kuşu olup nasıl alemlerde ebedilik kazanacak...aKIL bir gönüle sahip erin yanında KIL kadar benliği yok olmayınca Hakkı bilip de onu tam kemalatıyla semmevechullahını her anda bir şen de nasıl seyredecek...
anadan doğma körün gördüm demesi bil ki şer nefse sahip olan gibidir,

Devamını Oku
Süleyman Soytürk

EY GÜLÜ CANANEM
şu cihanü geldü geçtü esen yel gibü hiç meyl etmedü karü bana...
yandırdı benü nice odlarına bir neşeyü şaduman vermedü bana
safayü kılam deyü güldürdü yüzümü eyledi sonra kederi cefa
tan eyleme ey derviş kınamaya sen beni Haktan gelenine yana
************

Devamını Oku