Ey Gönül Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ey Gönül

GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 1...7

EY GÖNÜL BİZ BİÇARELERİZ GEL YANIMIZA,
şer nefislerimizi mutmain eyle,
nefs kuşu ölmezden önce ölmez ise ruh kuşu olup nasıl alemlerde ebedilik kazanacak...aKIL bir gönüle sahip erin yanında KIL kadar benliği yok olmayınca Hakkı bilip de onu tam kemalatıyla semmevechullahını her anda bir şen de nasıl seyredecek...
anadan doğma körün gördüm demesi bil ki şer nefse sahip olan gibidir,
hiç bilinle bilmiyen bir olur mu ayetinin mazharına bir gönülle eriş de nice tevhid şekerleri ye,ağzın gönlün tatlılaşsın...
nefs şaha perdelidir,cihanın canı cananı Gönüldür,
o Gönüldür ki onun canında sevgi rahmetinden başka hiç bir şey yoktur..
o gönülde aşkın efsunu okunur,her anda bir şende...
o gönül sırrına vasıl olanlar iki cihandan da nefis elleri temizlenip arınanlardır.
aydınlatılmış ebedi çerağ Ahmedin nuru onlar da vardır,
onlarda yedi nişane sebul mesani fatiha şerhü ayetiyle yüce Allahın izniyle sırra hu sır ile sırlanmış onsekizbin alemlere ayna olmuşlardır.
yüce Hakkın elleri onlara biat edenlerle beraberdirler,yol azıtanlardan olma da,bu alemi yalan dünyada bir gönül eri bulmaya bak...
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 2
akıl gönül sahibi erlerin yanında koçalmış eşektende beterdir...
onlar ki cümle Peygamberlerin delilleridir.nurani rahmani anlayış ile yüce Allahın burhanına sahip olanlar,bu dünya da öküz ve köpek nefislerle asla bir nasıl olur,tatlı su ile acı su bir denizdedir ama onları ayıran bir set vardır aralarında beraber gibiymiş gibi görünürler ama ruhları birbirinden fersah fersah uzaktır...
ey bu aleme gelen kör dudu kuşu kendini anka kuşu zan edeni olmayasın sakın...çünkü Kuranda zanna zannedipde sakın zan etmeyin...çünkü zannın çoğu günahtır...dünya nice kulağı duyanlarla doludur ama gönül duymayınca onlar sağırdırlar işitmezler,kördürler görmezler...eşsiz ve örneksiz yaratan yüce Allahın askerleri rahmeti kötülüğü aşanların üzerlerinedir.Ahmedin nuru gönüllerde olanların yüzleri bir gül gibidir,bir gül gibi gülü verirler,bir gül gibi tatlı sözleriyle mis kokarlar,bir gül gibi alemlerde cihanı Tevhid bağında Hakkın lütüf ve ihsanları onların üzerinedir.ey kafir zalim münafık onların gönüllerinde Ahmedin nurunun ışığını söndürmeye çalışma,yüce Allahın gadabına uğrayanlarından olursun,ebedi cehennem ise yüce Allahın hükmüyle sana yetişir....
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 3
ey aşk ateşiyle yanıp tutuşanı,yüce Allahın Hak misafirleri senin kapına geldikleri zaman Hak Hak diye senin kapını çaldıklarında,onlara gönül evinin kapısını aç...
o yüce Allahın fakri erleri seni iki cihan yurdun için ebedi mutluluğuna erişmek için bir vesiledir.sevgili Kuranda ki VESİLE ARAYINIZ ayetini oku da onunla ibret alanlarından ol...
yüce Allahın Enbiya ve Evliyaları olan Allah dostu velileri bir güneş gibidirler,onlar gönüllere doğmasaydı,niceleri karanlıklarda niceleri gafilanı kalanı olurdu.
gönül ehli olan yüce Allahın erlerine edebini takın....
KÜFrün sözleri KÜF gibi kokar KAFirin,çünkü KAF dağı olan benliğiyle o şeytanla beraber onunla KAFadardır...
küfretme de ebedini takınanlardan ol...küfürün küfrettiğine o küfürü Hak etmemişse şayet yüce Allahın gazabına uğrayanlarından olursun.
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 4
************************************************************
abıhayat denizinin nice bin kıyamet kopsada o yedi deryanın içinde yüzen Hakikat ankayu balıkları vardır onlar ebeddirler...
o gönüllerdir ki ancak sevdikleriyle beraberdirler...taş taşla baş başla çocuk çocuk ile hallaşır;karıncanın fille dostluğu nerde görülmüş...Kabeyi şerif nice Meleklerle Mümin olanlarla beraber tavaf etmekteler,şu gök kubbe yıldızlarla,güneş ay bulutlarla kuşlarla;toprak nergis güller nice çiçekler hayvanlar insanlarla beraber...can hıraş birbirlerine sevdalı...
hikmetinden sual olunmayan yüceler yücesi Allah bu dünya alemini insanlar için bir imtahan yeridir yarattı,onu inkar etmeye kalkışan ya kafir ya münafık ya da zalimdir.
ey dirilik denizi içinde olan gönül,ey Hak güzelliğinin mazharı,ey bilgi denizi,ey gecesini Ahmedin nurunla gündüz eyleyen,ey gündüzünü gece gibi turabiliğiyle gizleyen alçakgönüllü er,
ey letafette latif su gibi olan,ey yüce Allah dilediğini ihsan sahibi kılar ayetinin mazharı,
sen gel ki gönüllerimiz Hakkın hükmüne razı olanlardan olsun...
sen gel ki aşkın feryadı ile yanan gönüllerimiz mutmain olsun...
sen gel ki Peygamberlerin ruhlarına karışmak ile fena hallilerden uzaklaşanı olalım.
sen gel ki evvel ahir batın zahirlerimiz toprakilikten uzaklaşsın,lamekan alemiyle şerefleneni olalım.
sen gel ki Hakkın ilhamına erenlerden,
Yaradanın mükafatlandırdığı kullarından olalım.
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 5
************************************************************
melek sıfatlı yüce Allahın velileri her anda bir şende Hakkın emrinde onun yüce Hükmünden bir zerre dışarı çıkmazlar...
iman ve itaat yolunda yürümek onların işleri güçleri olmuştur.
ey Hakkı arayan Hak dervişi bataklık yurdu olan o nefsini gülbahçesine doğru çevir,o tarafa yönel...vız vız deyip nefsim nefsim nefsim deme,sivrisinek huyundan kan emicilikten vazgeçen,bülbül gibi o gül bahçesinin Allah Allah diye zikreden layığı olanı olur...
onun gönlü Haktan başka Hiç kimseden bir şey isteme,Haktan başka sana yar mı var ilhamıyla
kim tövbe eder yüce Allahtan bağışlanma dilerse yüce Allah o kuluna yetişir,o günahkar kulu bağışlar nice ihsanlar ve rahmetleriyle onu ihya eder sevindirir.
Mustafa aleyselatüvesselamın makamı sevgi rahmetinden başka bir şey değil...Aşkın cennetinde olanlar sevgi rızıklarıyla başka hiç birşey ile rızıklanmazlar....onların ruhları sevgi rahmetiyle latifleşmişler,merhamet,iyilik,cömertlik,sabır,şefkatte takvaca kullardan önde olmuşlardır...çirkin nefisler,akıllar bilin ki sevgi rahmetiyle olan yüce Allahın Aşk erleri olan Enbiya ve Evliyalarına düşmandırlar.fare tabiatlılar buğday ambarında Arslan huyluları görmeden kendilerini Arslan zanederler...
ne zaman Hakikat ile karşılaşırlarsa onlar kökleri yerde toprak nefisli olduklarını anlarlar...
ey ateşe,ey toprağa,ey suya ey havaya mensup olan,bu nefislik huyundan vazgeç,bir gönül ara,nura kavuş ....haddinden fazla dünyaya sakın meyillenme,Hakkın vuslat kapısı sana asla açılmaz...ey körüm zanneden karanlıktasın nur ışık iste Haktan...
kal ile kalmışsın karanlıktasın hal nurun olan Ahmedin nuruna sahip olanlardan aydınlanma iste ey gafil....
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 6
************************************************************
kendini KIN.....ay...an AY ile AYAN AN'a tabi olur....
ey vuslatı arayan kişi,vUSlata delil olan nedir US ile bu yola varılmayacağını anlamak ...us'unla, aklınla edip eylediğin herşeyin topu gönül makamında hiç bir değeri,kıyası yoktur...
erlik kılıcın zülfikarını kim kuşandı ise o zülfikarla önce kendi nefsinin savaşını versin...gül Muhammed Mustafa aleyselatü vesselam ''KÜÇÜK SAVAŞLAR BİTTİ,ASIL BÜYÜK SAVAŞ VARDIR KIYAMETE KADAR...'' SAHABEYİ KİRAM O BÜYÜK SAVAŞ KENDİ NEFSİNİZLE OLAN SAVAŞINIZDIR...
ey Hakkın fakir dervişi o zülfikar kılıcı şer nefsinin kurban edilmesi için vardır,başkalarını öldürmek için değil...
onun için bu alemlerde davet vardır,ama zorlama yoktur...çünkü bu dünya bir imtahan dünyasıdır...
aşağılık kişiler emin olmayan yol da emin olmayan olanıyla beraber olurlar...ey er kişi bu dünya nefs yurdu ile geçici,şerefli ahiret ise gönül yurdun ile ebedidir....
ey yüce Hakkın tapısında duran,aşıklık makamında efal sıfat ve zatın sana perdelidir.
KÜLlümen aleyha fan ile ölmeden önce ölmeyen,
AR ile İFfetlenmeyen bilsinki ARİF olamaz...
kim kendi aslını asıl bilen kemalat bulup OLduysa,
o yüce Allahın Künfeyekün OL mazharınla şereflenmiştir.
o mana denizi olan gönlünden çıkanıyla dili doğru ve temiz kelam çıkanıyla tatlı dilli ve güleryüzlüdür.
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RUBAYÜLER ŞERHÜ 7
************************************************************
ey gaflet içinde olan,kendini arayan insü hayvan,
gönül ehli ol bu yalan dünyada,aşk ile doğan aşıklar ölmez imiş...
dolaşma şu dünyanın denizlerinde,gönlün bulunduğu ruh denizlerin de kulaç atmaya bak...cüz küle yönelirse,asıl yurt orasıdır ki kül..lümen aleyha fan ile ebed olur insan o lamekan sonsuz şehrinde.
aşıkların ve ariflerin yurdudur la mekan şehri...nurun doğup parladığı
yer orasıdır.şeytanını kim müslüman yaptıysa,ona layık yer orasıdır,başka bir yer değildir.aşıkların canıyla oynadıkları yerdir,kişilerin gönüllerinde yüce hakkın rızası olan erler,bahtlı kutlulardır ki,onlar yüce Allahın hidayetine erişmişler,onların yüzleri yüce Allahın nuruyla ebedi orada parlar şavkılanır.kimin gönlü yücelerde ise,o kişidir ki varlık tuzağından kurtulan,ona hayırlar ihsan edilen.bu alem de insanın doğru yolu bulması kolay değildir,o kadar eğriliklerin arasından bir tane doğru vardır,gel de işin içinden çık...nice donmuş akıllar vardır,onlar da ki akıl eşekten daha aşağıdır..bu dünyanın sap samanına koşanın ölünce yeri onun layık olduğu kara topraktır..dünyaya meyleden toprak tabiatlıdır,onun Hakla nerden işi olsun...

yazımsaatarih22.47/18.10.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:35:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!