Kağızmanlı Cemal Hoca Şiirleri - Şair Ka ...

Kağızman’ın Camuşlu köyünde doğdu. Asıl adı İsmail Turan’dır. Küçük yaşlardan itibaren medrese eğitimi gördü. 11 yaşında iken Nakşibendi tarikatına girdi. Cemal adı ise sonradan ek olarak babası tarafından verildi. Öğrenimini tamamlayan Cemal Hoca önceleri din ve tarikat ağırlıklı şiirler yazdı. Köyünde imamlık yaparak mütevazı bir yaşam sürdürdü. Bu dönemde aşık olduğu bir kadına da çokça şiir söyledi. Bağlama çalmadaki yeteneği ve sesiyle çevrede yaygın olarak bilenen Cemal Hoca, dini şiirlerden sonra sevgi, doğa ve sosyal içerikli şiirlere y ...

Kağızmanlı Cemal Hoca

Türkoğlu sen bir mert idin
Hep düşmanlara dert idin
Türk eli, ne hoş yurt idin
Şirin vatan, şirin vatan

Seni kim idi kurtaran

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

(TERCİ-İ BENT)

1

Yezîd’e nâlet olsun niçün uydu hevâya
Allah Allah bu ne hal yaptı ehl-i Abâ’ya

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Bak şan açar ülkemize
Ankara yayın evimiz
Devirler saçar ülkemize
Ankara yayın evimiz

Nasihatı var millete

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Kul beşerdir, bilmez başa geleni
Gelen Allah’tandır bil, tevekkül ol
Herkes takdirini mutlak görecek
Bu haberi benden al tevekkül ol

Tevekkül babına yapış evladım,

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Senin şanın “sübhânellezî-esra”
Huzur-ı Hakk’a davetin Muhammed
Seni sevdi, sever Hazret-i Mevla
Dergahına azîmetin Muhammed

Kudret kadehinin sütünden içtin

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Her bir dağda bunca pınar
Akar ağlayı, ağlayı
Âşıklar da göz yaşını
Çalkar ağlayı, ağlayı

Sözüm size meslektaşlar

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Bülbül gülşanda Allah der Allah
Dâim figânda Allah der Allah
Aşka giriftâr olan âşıklar
Bak her mekânda Allah der Allah

Aşk ile mecnun oldu nicesi

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

1
Yigirmi dört karye eteğinde var
Ser çekmiş semaya serin Aladağ
Yaylaların çimen çiçek nunufar
Tûtiyâdır her bir yerin Aladağ
2

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Beni askerliğe sevk etmiş şâhım
Ben gittikten sonra ağla da gülme
Senden ayrı düştüm artacak âhım
Benden sonra yaslar bağla da gülme

Mukadderat tamam olur, ölürsem

Devamını Oku
Kağızmanlı Cemal Hoca

Cemâl Hoca
Ervâh-ı ezelde bezm-i elestde
Cem olup huzûr-ı Rahman’a geldik
İkrarımız belâ, özümüz meste
Eli bağlı saf saf divana geldik

Devamını Oku