Ey Can Bul Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ey Can Bul

EY SEVGİLİ
ey can bul Enbiya Evliyayı bil nefsinle canda cananı
olma kula kul kula kul olanın olmaz Hakka vaslı yarı
yarin ister isen kim müdam zikretsin onu gece gündüz canı
mihman ola Hak aşkına aşık hu gönlü cezbeyler keremkanı
************yazımsaatarih15.01/21.01.2018
geldi nicelerü şu cihana konup da göç etmediler mi ukbaya
devri alemin çarkında dün bugün yarın ile yaşadılar ol anla
feleğin kaderi çarkında uşşaka cefayı sefa eyleyen Hüdaya
kim şükretmez ise o kafir zalim münafıktır o nankörü cahila
************yazımsaatarih15.09/21.01.2018
varlığın Hakka dost eyleyen pes aleme gayrü bakmaz imiş
dost yüzün Evliyayı gören alem onun hüsnüne hayran imiş
zatı Rahmanın nefesin duyanı füyazatı ilahinin tecellisi imiş
varın eyler feda İsmail gibi ol Hakka o can Hakkı seven imiş
***********yazımsaatarih15.18/21.01.2018
izzet ANın izzet başka izzet arama insü erişir ise insAN olur
cümleden olur cüda Hakka aşık onun gönlü şaduman olur
üryan olup soyunan efal sıfat zatından kün hü aba giyinür olur
ey derviş külhani dünyaya etme rağbet olanı rezil rüsva helak olur
************yazımsaatarih15.27/21.01.2018
ol gülşeni cennetin bu alemi cihanda gönüldür senin
gönlün yaratılmıştır sevgi rahmetinden ona ver sen kıymetin
aldanma sakın şerü nefsine nice belası vardır sana çok yakin
Hak aşkı ile olanı nalan eder ruhe miraçü Hakkelühu fakrin
*************yazımsaatarih15.34/21.01.2018
erenidir aşk atına binen gülzarı anın faslı nevbahar olur şaduman
dünyayu ko ukbayu ko talibi didar ister isen ey fakrü hu dervişan
bakma münkirin sözüne Evliyaullaha uyanı ol aşk ile yağmalanan
yabanda arama aradığın gönüldedir bul Evliyayı bil oku daimi Kuran
*************yazımsaatarih15.55/21.01.2018
bi nişanı Mustafadır Melamiyye işretü Kurandır vardır yedü yerde
Hakipayededir anlar daim huzurdalar Hakkın her anü bir şenünde
yok olubendürler fena darında celal makamatında aşıktır sabrı biçare
külli şeyün ermişidir Arifüyunları bekabillahda ayn ile anıhuseyrüde
************yazımsaatarih20.13/21.01.2018
miratı gönlünde bulanı abı baran içreyü dürri meknun ol dalgıcı
zühtü takvadan geçer olur kerametü onun sıfatüyün mübdelası
hu deryayü derler ilmü Ledünnüye girüp o bahrü ummana dalası
onsekizbin alemin esrarına oldu vakıf çün odur Hakikat Evliyası
*************yazımsaatarih20.25/21.01.2018
ey gönül hub cemalin ne güzel temaşayı alemin aynasısın sen
evvel ahir zahir batın cihan bağbanının kubbeyü esrarısın sen
fatühayü yedü ayetün ba noktayı nuri çeşmin fakri sultanısın sen
aşku muhabbetü kalbe cila ruha safadur nur ala nuru şifasın sen
*************yazımsaatarih20.59/21.01.2018
nuşu şarabün tahüren içeniyiz biz Muhammed Ali aşıklarıyız biz
zühdü gönülden def eder mahzeni irfanın külhanileriyiz biz
geçtük namu nişandan tacu tahtu hırkadan şol fakirleriz biz
aşk ile giriftarız bizler yüce Allahın ciğerü büryan olanlarız biz
************yazımsaatarih21.09/21.01.2018
seyyidhadimsüleymanım ayrılma sakın dost ilinden ol zikri Allah de müdayim
vecde gelip raks eder cümle alemler Allah Allah deyü Hak çarkı feleğinde daim
sırrı kemalatın cem et şerü nefsü yıkar Hak celali tecellisi olursun Hakla kaim
sırrı kün fekan kim ola vechi pakinde canan illerinde olur nümayanı dür salim...

yazımsaatarih21.19/21.01.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:33:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!