Can Bana Bar-ı Giran Olurdı Canan Olmasa ...

Ahmed Paşa
19

ŞİİR


32

TAKİPÇİ

Can Bana Bar-ı Giran Olurdı Canan Olmasa (Gazel)

Cân bana bâr-ı girân olurdı cânân olmasa
Cân olurdı derd ü gam cismümde ger cân olmasa

Ârzû-yi halka-i Beyt-ül-harâm olsun harâm
Ger hayâl-i halka-i zülf-i perîşân olmasa

Cennet-i kûyında kalurdum ger olmasa rakîb
Ravzadan Âdem kaçan çıkardı şeytân olmasa

Derd-i cânân ile dil şol denlü ülfet tutdı kim
Kâş ki cümle cihân derd olsa dermân olmasa

Kirpiğün zahm urıcak bağrumı gamzendür delen
Tîr igende kâr-ger olmazdı peykân olmasa

Cân ü dilde tîr-i gamzen üzre bir ceng oldu kim
Kan olurdu arada sinemde pinhân olmasa

Gam yimezdüm dil sarayın yıkduğıyçün rûzigâr
Hayl-ı sultân-ı hayâlün anda mihmân olmasa

Hattunun hükmin dutardım câna tezvîr olmasa
Zülfünün çevrin çekerdüm nâ-Müselmân olmasa

Didüm ağlarken başum top eyle çevgân zülfüne
Didi çevgân gösterürdüm sana bârân olmasa

Bâğ-bân zülfün harîf olmazdı hüsnün bezmine
Mâ-hazar avcında şol sîb-i zenahdân olmasa

Sen giderken sûzumı f-il-cümle teskîn itdi eşk
Bana âhır demde rahm itmezdi insan olmasa

Ahmed'ün aşkı zebûrın ezber it k'olmaz beyân
Ma'nişi gül hüsninün bülbül gazel-hân olmasa

Açıklama: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ahmed Paşa
Kayıt Tarihi : 4.4.2015 16:55:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Metin Solak
  Metin Solak

  Ahmet Paşa, 2. Muratın kazaskerlerinden Veliyüddin efendinin oğludur. 15. Yüzyılın önde gelen şairlerindendir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet (Avni) ve 2. Bayezid (Adli) zamanında ününe kavuşmuş Edirnede doğmuş Bursa ölmüştür. Bursa Muradiye medresesinde müderrislik, Edirnede kadılık yapmış, Edirnede kadılık yaptığı sırada padişahın dikkatini çekerek nedimi ve hocası olmuştur. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet ile İstanbulun Fethine de katılmıştır ve vezirliğe kadar yükselmiştir. Daha sonraları padişahın nedimelerinden birine ilgi duyduğu şeklindeki söylentiler üzerine zindana atılmış daha sonra Kerem Kasidesini yazarak padişaha kendini affettiren Kendisinden sonraki bir çok şairin kendisini örnek aldığı Ahmet Paşa, şiirlerinde genellikle yukarıdaki gazelinde olduğu gibi ahenkli ve zarif bir dil kullanmıştır. Şairin tek eseri divanıdır.

  Cevap Yaz
 • Nazır Çiftçi
  Nazır Çiftçi

  Hikmet Çiftçi Kardeşim, nerdesin? Bu gazeli Türkçeye çevir der yeniden okuyayım. selam sizlere.

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (2)

Ahmed Paşa