Can Bana Bar-ı Giran Olurdı Canan Olmasa ...

Ahmed Paşa
19

ŞİİR


22

TAKİPÇİ

Cân bana bâr-ı girân olurdı cânân olmasa
Cân olurdı derd ü gam cismümde ger cân olmasa

Ârzû-yi halka-i Beyt-ül-harâm olsun harâm
Ger hayâl-i halka-i zülf-i perîşân olmasa

Cennet-i kûyında kalurdum ger olmasa rakîb

Tamamını Oku
  • Metin Solak
    Metin Solak 10.05.2015 - 19:03

    Ahmet Paşa, 2. Muratın kazaskerlerinden Veliyüddin efendinin oğludur. 15. Yüzyılın önde gelen şairlerindendir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet (Avni) ve 2. Bayezid (Adli) zamanında ününe kavuşmuş Edirnede doğmuş Bursa ölmüştür. Bursa Muradiye medresesinde müderrislik, Edirnede kadılık yapmış, Edirnede kadılık yaptığı sırada padişahın dikkatini çekerek nedimi ve hocası olmuştur. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet ile İstanbulun Fethine de katılmıştır ve vezirliğe kadar yükselmiştir. Daha sonraları padişahın nedimelerinden birine ilgi duyduğu şeklindeki söylentiler üzerine zindana atılmış daha sonra Kerem Kasidesini yazarak padişaha kendini affettiren Kendisinden sonraki bir çok şairin kendisini örnek aldığı Ahmet Paşa, şiirlerinde genellikle yukarıdaki gazelinde olduğu gibi ahenkli ve zarif bir dil kullanmıştır. Şairin tek eseri divanıdır.

  • Nazır Çiftçi
    Nazır Çiftçi 10.05.2015 - 12:50

    Hikmet Çiftçi Kardeşim, nerdesin? Bu gazeli Türkçeye çevir der yeniden okuyayım. selam sizlere.

Bu şiir ile ilgili 2 tane yorum bulunmakta