Bir Derde Düşeli Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Bir Derde Düşeli

EY SEVGİLİ
bir derde düşeli beri gönül nicedir dolaşır sahralarda
aşkdır beni kenzi nihanı arasam da bulsam ummanlarda
harabatı oldum senin fakirin ey Allahım her şeni ol anda
şarabı tahureni aşk içibenü mest oldum huzuru divanında
*
dü çeşmimden akar kanlı gözyaşım neyleyim dünyayı ukbayı
deruni derdin içimdedir hamrın aşkına kanmaya geldim ey cananı
gönülde bir nuru hikmettir kim bula kavuşur Rabbine vaslı yarı
zikri gönlümde say ederim Allah Allah deyü neyleyüm malü metayı
**
sana rehber gerektir cümle Enbiya Evliya girdiler kılavuz ile yola
açılır gönül gözünün yetmişbin perdesi bula sen ol Kamil insanla
ulaşa geceyi gündüz edendir gönle doğdurur güneşi şahin Şaha
bilesün ki dua ile icabet eyle kaldır ellerini biricik yüce Allahına
***
nuru gönlüne yakar çırağdır anı bir demde viranı mestane eden
kim menzil tuta Hakikat mekanına bahri vahdette odur sırrı sır sayen
katre iken dalar ummanlara derde bulur dermanını kendin fakr ilen
azabı ateşinden kurtulur varlığından kendin soyunup üryan kılen
****
aşkı cavidanı bula gönlünde kentü kenzin sırrın ile ol Hakka aşina
lütf eder sana rahimeyü Allah ilmü ledün ile senin başün taçlaya
varlığun viran ede sen imaratın cismi bedenin benliğün yok sata
canlara canan olandır küllümen aleyha fan ile odur fakri sultana
*****
hüsnüne hayrandır gülzarına gül edibendür nuru aşktan safa bulan
sabru karar kıla aşıklar susalar celalinden gele belalar nice Haktan
kemal ehlidir varuben seyrübillahtır her anı şendür odur bayu arifan
gönülhanedir ballar balı kim gire zahara bi efalin kün ile canlı Kuran
******
bağru yanan aşku haldaşa dost yüzün görmek ister gire Hakikata
Hakkın efelin işler görünen süretler her daimdir tecelliyi bir anda
delildir sana ayanı beyan ile her anda bir şenüm diyen yüce Hüda
verme sırrını nadanı nefsü emmareye uzak dur sen onlaru cahüla
*******
ışkına kanidir gönlü viraneyi mecnunedir kuyun Yusufun verir haber
davayı kılman olmaz melamiler dava ehli onlardır sır içredür biser
her dem vusul eyleyendirler ağyara mensup değil onlardır yiğiter
yolda kalandır nakısı ehli insü kördür gönül amayudur o gözler
********
hükmü süleymandan gelir haber kadrini şahın Şah bilir ferman ile
hükmünde hükmeden hükmü ile Hükümdar yüce Allahtır anda şene
devasız derdü yoktur yüce Allahın ölümdür derde derman aşıke
ankayu kuş olup Hak yolun girdi burağu aşk ile çıka arşü kürsüye
*********
kandedir feyzi akdes nuru arzuyu cennet kılmaza olmaz pes nefsün
gümrahın terkede tövbeyü istiğfar ile kemali olsun senün irfaniyetün
emri cihadı kendi nefsün feth etmektir feth süresün okuna gönlünün
Padişahı hananü kereminden gelsin sana sadrı sini duya tecellünün
**********
Limaallah makamı Muhammeddir veresetül Hak emriyle girilir ol ana
abı hayvandır insü ona insan denmez an ile olmayan odur gafleta
mahfeyleyüp nur içinde senü İbrahim Resül gibi nefsünü yakıla
gazayı ekber ile duy Muhammed Mustafanın sözün cehd ile kurbana
***********
elest bezmin peymanesin içenlerdir Hak yolun yolcuları şananeden
cemalin hüsnün seyredenlerdir geçmişler anlar dü ateşi cihaneden
nice keşfederler gel gör arifanları seyridirler her anda bir tecelliden
cezbi safa içredirler zevki safa ile sözleri balu tatludur ol güzelden
*************
seyyid hadim süleymanım menzilin kaf dağın terkiyle nun varayım
kurtulayım dü cihanın mihnetinden bahru ummanlara dalayım
yalvarayım gece gündüz Rabbim Allaha huzurunda köleyi olayım
bulmadım şu dünyanın zehrümardır lezzeti sığınayım sana Allahım

yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:36:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!