Aşkı İlahi Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Aşkı İlahi

EY SEVGİLİ
payanı yoktur aşkı ilahinin ademi ayinesinden seyribillah olunca
kadri güneş doğunca o kalbe o nur ve hikmeti er kişi bulunca
yetişir feyzi ihsanı Rabbaniye edince iltica Evliyaya ana varınca
ayan olur arüfübillaha mükemmel mazharında vacibeyi mutlakça
*********************yazımsaatarih05.46/09.02.2018
dü cihanı kılma tamah ey nefsü can deryadır gönlün bil kıymetin
sayılı günler biter ömrünün bir gün bulmadıysan canda cananın
desti lütfün ile aşıkın körü seyredemezse cemalin dideyi ayanın
her ne denlü var ise tamahkarın Hakka olmaz sana Hak bil yarın
**********************yazımsaatarih05.54/09.02.2018
giriftarı alemi dünyada bulmak istersen vaslı yarı olmayınca sana Evliya
müşküli nicesü olur pasü kiri sende nefsinin dost ile dostdoğru kalmayınca
hüsni vechün kim duyalı uşşak içre bulur irfaniyeti can cananı bulunca
Allah deyü zikrü hafiyün eder cümle Enbiya Evliya müsemması Hak olunca.
********************yazımsaatarih06.02/09.02.2018
katresin umman eder aşıkın canından geçenü Hakkı için ol payidar
olur onun gönlü bostanı sırra hu sır ile cihan bağına nice misi güller açar
pertevi şemsi hakikatın bulunca ol aşıkı pervane vechü alemde nurlar saçar
yağmayınca derdün ile dertleşmeyince Hak aşkı ile dost Rabbi etmez nazar
********************yazımsaatarih06.10/09.02.2018
can hulkun göçmeden bul Ademi tak aşk ile Mansurun gibi ipi boynuna
yan aşkı nur odunla alemü Halkı bilmesin seni olasın sen can cananınla
İNSü mertebe hayvan idin kavuşan ANa İNSAN oldu mazharı gönül miratında
gönlün aşkıdır fakrü sultan eyler senü ölmezden evvel öleni ile sen er olunca
********************yazımsaatarih06.20/09.02.2018
levhü kalbün karasıdır süveydayü emmare nice masivayu agyar ile
mihman gelmez o gönül evine cehalet perdesün var ise onda amayu cahile
gamu halkın aşıka gelse her daim bilür Haktan gelür sabreder anı her şenüde
takdirü Hüdadan der boyun büker biricik Hallakına kalır devranı daim safayide.
********************yazımsaatarih12.11/09.02.2018
vehmü güman içreyü kalmayusar ey dervişan şu canu bedende sen de var olunca
efkar içinde eyleme davayı muhabbet Hak aşkını cürüm ehlü ile sen uzaklaşmayınca
haceyü Muhammed Aliyün erenleridir ol onlarla beraber çün kişi sevdiğinle bir güzel kalınca
olup üryanı nefsün emmaresün sen mutu kable ente mutu ile can cananla bir olmayınca
********************yazımsaatarih12.22/09.02.2018

sözün şadumanu pak eyle bir Mürşidi Kamil Evliya ile açılsun babu feth kapısu sana
saküyü şarabü tahurenü doldurdu bize Haydarü Alim cürayü safi kıldı bayü olduk mestana
vahdet gülistanında derdimize aşkıdır Hak devayü rahmettür ey Allahım dervişanlara
bendelerüyüz Muhammed Aliyün erenlerü ehli beytteniz fakrimizle hu derüz cananımıza.
*********************yazımsaatarih12.39/09.02.2018
yanarız aşkın nurunla Ahmedin dost iledir bizim bazarımız tevhid irfaniyetinle
kalbün zikre iştigal eyle ki abad gönlün olmaz viranı harabat gam içre sen perişane
söyle Lailahe illallah Muhammeden Resulullah aşk ile aşk ilinde muradın olsun muradullahe
melamüdür cümleyü Enbiyayü Evliya anda çün bulusardur kemali fena ile bekabillahe.
*********************yazımsaatarih12.55/09.02.2018
hasta isen lokmanu Ali tabübün eyle varayü ana sen bulunmaz gitmeyince sana şifaiye
güli hamrayun gülistanında bülbülleridir Hak aşıkların akıtır çeşmin kanlı yaşı Allah diye
şahu Hubanımızdan duyduk davetü Rahmanı biz aciz bendeyü fakrü yandı cismü cane
kendünü aşktan cüda eyleme ki gafilü ebter dürür kamu halkın çoğu niceyü münkire
**********************yazımsaatarih13.08/09.02.2018
tuğyan eyleme Mevlana kelamın ile niçün edersün gafletten
yum ağzın söyleme sakın kem söz Hak sevmez senü razıyeden
insandır vicdanıyla adaletli ey dervişan nuru Ahmed cevherüden
Hakikat alemin söyler kim vasıl oldu ana hikmeti balayu ledünden
**********************yazımsaatarih18.24/09.02.2018
seyyidhadimsüleymanım yanıp derd ile zikri Hak iledir etvarımız
sofular işi değildir remzinin Süleyman kuş dilidir nağmelerimiz
aşktır burağımız miracü ruhiyle arşü kürsüyü devranün eyleriz
niyaz ile Hüdamıza her anı şen de semme vechü seyrübillahız

yazımsaatarih18.46/09.02.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:53:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!