Aşık Zülali Şiirleri - Şair Aşık Zülali

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
Aşık Zülali

Atışma (Nurani)
Buna meyil doğru raha sakin ol mihmana gel
Mürşidi kamil yolunda can feda kurbana gel
Ne içindir saz elinde subh olunca ruzi şeb
Bu bir irezil işidir tez yola erkane gel
(Zülali)

Devamını Oku
Aşık Zülali

Ben bu fakirilikten usandım bıktım
Bir yer yokki gidem cihandan başka
Ağladım gönlümün şehrini yıktım
Kim var yapsın mimar sinan'dan başka
****
Kuru ekmek midemizi paralar

Devamını Oku
Aşık Zülali

Elif,ALLAH celle şenu dar günde ara medet
Be,Bize lütfun eda kıl kaldım biçare medet
Te,Ta'alasın tanıdım seni ta ervahu ezel
Se,Sana hamdu niyazım biz günahkar-e medet
****
Cim,Cenabın fevzu mutlak küfekel emrindedir

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bize ah ettirir diyar-ı gurbet
Gurbetten kurtulmak ne müşkül haldir
Ne kadar çeksem de hasretle mihnet
Vatanın hasreti şekerdir baldır

Doymadım sılada kaldı nazarım

Devamını Oku
Aşık Zülali

Livanadan aştım şavşet dağını
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Zannettimki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman göründü
****
Sevgim kaldı vatan gazilerinde

Devamını Oku
Aşık Zülali

Nice yıldır dil gireli zarına canan senin
Cana tek can asılıdır darına canan senin
Aşıkın daldan atarak yardaki aşnasın sen
Hayalet nice dayanak narına canan senin
*****
Sıtkıla sen sığınırsan eğerki hak rahına

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bir gece yatarken habu gafletten
Cem oldu başıma cihanı gördüm
Ta Ademden beri gelip geçenler
Gerek aşikare nihanı gördüm
*****
O zaman karşımda gördüm ben piri

Devamını Oku
Aşık Zülali

Yarim benden küsmüş binmiş bir ata
Gider gelmez yollar tutmuş gidiyor
Gelin çeyizini koymuş mezata
Değere değmeze satmış gidiyor

Bu nasıl sefine kalkmış çok erken

Devamını Oku
Aşık Zülali

Dokuzyüz kırkta köy imamı oldum
Ne bilem takdiri neler olacak
Başıma ben bela aradım buldum
Meğer çekilecek çile dolacak
****
Başladı ölüler,üçer hem beşer

Devamını Oku
Aşık Zülali

Tahsilat kapısında bir zaman kaldım
Elimde beş para kar görömedim
Gönül yaylasında bağlar besledim
Elma,Üzüm,Ayva,Nar göremedim
*****
Meğer çalışırdım boşu boşuna

Devamını Oku